Ilu Ukraińskich uchodźców przyjęła Polska od 2014 roku?

Krzysztof Ziemiec gościł w programie Kwadrans Polityczny Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tematem przewodnim rozmowy było orędzie prezydenckie, wygłoszone przez Andrzeja Dudę z okazji dwóch lat od wyboru na stanowisko Prezydenta RP oraz wystosowana propozycja przeprowadzenia referendum ws. Konstytucji. Były Minister Pracy i Polityki Społecznej wypowiadał się ponadto na temat bezrobocia w Polsce oraz liczby uchodźców z Donbasu, których przyjęła Polska.

Sprawdzone wypowiedzi

Władysław Kosiniak-Kamysz

Jeśli chodzi np. o bezrobocie (…) sam też miałem okazję startować z poziomu 14%, doszliśmy do jednocyfrowego, 9%.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Władysław Kosiniak Kamysz został Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w listopadzie 2011 roku – stopa bezrobocia wynosiła wtedy 12,1%.

Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w październiku 2007 roku, kiedy to koalicja PO/PSL przejmowała rządy w Polsce bezrobocie było na poziomie 11,3%.

Bezrobocie w listopadzie 2015 roku, kiedy koalicja PO/PSL oddawała władzę wyniosło się 9,6%.

Władysław Kosiniak-Kamysz

Uchodźców było przyjętych chyba 400 osób z Donbasu, jeszcze 200 za naszej kadencji.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z raportami Urzędu do Spraw Cudzoziemców w latach 2014 i 2015 żadnemu z obywateli Ukrainy nie przyznano statusu uchodźcy. W roku 2016 status ten przyznano 16 Ukraińcom.

Obywateli Ukrainy obejmowano też innymi formami ochrony międzynarodowej przewidzianej w ustawach z tego względu Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców w stosunku do obywateli Ukrainy wydał:

  • W 2014 roku – 6 decyzji o udzieleniu ochrony uzupełniającej i 11 decyzji o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany; 645 osób otrzymało decyzję odmowną
  • W 2015 roku – 6 decyzji o udzieleniu ochrony uzupełniającej i 2 decyzje o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany; 1785 osób otrzymało decyzję odmowną
  • W 2016 roku – Szef UdsC wydał  51 decyzji o udzieleniu ochrony uzupełniającej a 1 osoba otrzymała zgodę na pobyt tolerowany ; 696 osób otrzymało decyzję odmowną

Warto zaznaczyć, że konflikt w Donbasie, o którym mówił Władysław Kosiniak-Kamysz wybuchł w kwietniu 2014r.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >