Ilu zarejestrowanych bezrobotnych może pobierać zasiłki?

Elżbieta Rafalska była gościem Sygnałów Dnia Polskiego Radia. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w rozmowie z Piotrem Goćkiem mówiła o stanowisku rządu w sprawie zakazu handlu w niedzielę oraz przewidywanym wzroście zasiłków dla bezrobotnych. Minister ponadto poruszyła kwestię osób uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych a także programu Maluch Plus.

Sprawdzone wypowiedzi

Elżbieta Rafalska

W ogólnej liczbie osób bezrobotnych w Polsce zarejestrowanych, a mamy ich niewiele ponad 1 mln 300 tys, tylko 233 tys. czy ponad 230 tys. to są osoby, które są uprawnione do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według najnowszych danych Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej – Statystyki strukturalne grudzień 2016 [dostęp: 31 stycznia 2017] – pod koniec grudnia 2016 roku w Polsce było 1 335 155 zarejestrowanych bezrobotnych.

Z tej liczby jedynie 186 700 bezrobotnych przysługiwało prawo do zasiłku.

Liczby podane przez Elżbietę Rafalską odnoszą się najprawdopodobniej do danych opublikowanych za marzec 2016 roku. W tym okresie liczba osób bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku wynosiła 223 182.

Elżbieta Rafalska

Program Maluch Plus jest też kontynuacją programu wcześniej  wdrażanego przez poprzednia ekipę rządową – Maluch, która funkcjonuje od 2011 roku.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Program Maluch realizowany był do roku 2011 na mocy  ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W 2011 r. na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 40.000.000 zł. Celem programu było wsparcie samorządów w tworzeniu nowych placówek opiekuńczych w celu ułatwienia rodzicom możliwości podjęcia pracy zawodowej.

Program Maluch 2016 jest realizowany na podstawie tej samej ustawy. Działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ogłoszono konkurs „MALUCH plus” 2017, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH  plus”.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >