Import węgla kamiennego

02.10.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

EuroPol Gaz jest firmą, zajmującą się transportem gazu ziemnego polskim odcinkiem gazociągu Jamał-Europa.

W skład rady nadzorczej firmy wchodzą następujące osoby:

  • Alexander Medvedev – przewodniczący,
  • Piotr Grzegorz Woźniak – zastępca przewodniczącego,
  • Sergey Chelpanov,
  • Michał Czarnik,
  • Nikolay Dubik,
  • Janusz Kowalski,
  • Bogusław Marzec,
  • Pavel Oderov,
  • Krzysztof Radomski.

Pięciu członków rady nadzorczej reprezentuje stronę polską.

Akcjonariuszami spółki są Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. (48% udziałów), PAO GAZPROM (48% udziałów) oraz Gas-Trading S.A. (4% udziałów). 16 lipca 2015 roku PGNiG przejęło kontrolę nad Bartimpexem oraz wszystkimi jego zasobami – w skład których wchodzi m.in. firma Gas-Trading. Jednym z efektów transakcji było uzyskanie przez polskiego giganta nieznacznej przewagi w akcjonariacie (52% – 48%).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.