Inauguracja kampanii Bronisława Komorowskiego

Bronisław Komorowski zainaugurował swoją kampanię prezydencką podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej.

Podczas swojego wystąpienia odniósł się do postulatu napisania prawa od nowa proponowanego przez kandydatkę SLD na prezydenta, Magdalenę Ogórek. Nazwał go nierealnym, a jako rozwiązanie podał upraszczanie prawa zamiast jego całkowitego przepisania.

Prezydent podkreślił, że liczy na zgodne zaakceptowanie progu 2% PKB na finansowanie armii i kontynuowanie planów modernizacji polskich sił zbrojnych. Liczba ta to wymagania stawiane przez NATO. Obecnie zgodnie z ustawą z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2001 Nr 76 poz. 804)  w Art.7 pkt.1 ustala się wydatki budżetu państwa na potrzeby obronne w wysokości nie mniejszej niż 1,95% PKB roku poprzedniego.

Jednocześnie trwają prace nad projektem ustawy która zwiększa tą wartość do 2% PKB. Projekt zakłada możliwość elastycznej zmiany tego limitu w zależności od potrzeb.

Komorowski dalej nawiązał do konieczności dalszej integracji Unii Europejskiej, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej, w którym to procesie Polska, wg prezydenta, powinna odgrywać jedną z głównych ról.

Po raz drugi od ogłoszenia swojej kandydatury Komorowski podkreślił wagę doświadczenia w sprawowaniu funkcji głowy państwa. Można spodziewać się, że ten argument- w połączeniu z podnoszeniem wagi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Polski w kontekście wojny na Ukrainie- będzie podstawą kampanijnych przemówień Bronisława Komorowskiego.

Sprawdzone wypowiedzi

Bronisław Komorowski

Ponad 3/4 wszystkich obywateli kraju obdarza mnie zaufaniem.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Ostatni ranking zaufania opublikowany na stronie CBOS pochodzi z grudnia. Według niego Bronisławowi Komorowskiemu ufa 76% Polaków.
Styczniowy ranking zaufania nie został jeszcze zamieszczony na stronie, jednak na portalach internetowych można znaleźć informacje mówiące o dwupunktowym wzroście zaufania:

  • PAP : „Prezydent Bronisław Komorowski w styczniu pozostaje liderem rankingu zaufania do polityków; ufa mu 78 proc. ankietowanych – wynika z sondażu CBOS.

  • polska.newesweek.pl : „Zaufanie do Komorowskiego od grudnia 2014 r. zwiększyło się o 2 punkty proc. i wyniosło w styczniu 78 proc.”

  • 300polityka.pl : „Na pierwszym miejscu tradycyjnie prezydent Komorowski (78%, +2).”

Bronisław Komorowski

Dobry Kilmat dla Rodziny: na ten korzystny program złożyły się i rządowe i samorządowe i Karty Dużych Rodzin i inne działania, także urzędu prezydenckiego. Na ten Dobry Klimat złożyły się także zmiany w systemie podatkowym, który zawsze wymaga wspólnego działania z rządem. Umożliło to, że ponad milion rodzin w Polsce będzie mogło wykorzystać ulgi podatkowe na dzieci.

Prawda Ukryj uzasadnienie

24 listopada Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o zmianie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Jak można przeczytać w uzasadnieniu nowelizacji:

Istotą nowelizacji jest podwyższenie o 20% kwoty ulgi przysługującej na trzecie i każde kolejne dziecko oraz przyznanie podatnikowi dodatkowego wsparcia finansowego w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Podatnicy wykonujący władzę rodzicielską oraz pełniący funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej w stosunku do trojga i większej liczby dzieci będą mogli odliczyć za każdy miesiąc sprawowania powyższych funkcji: 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko, 166.67 zł na trzecie dziecko oraz 255 zł na czwarte i każde kolejne dziecko

Według ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku, w Polsce rodzin wielodzietnych (z trójką lub większa liczbą dzieci) jest 1 008 500.

Bronisław Komorowski

Pobudzaniu przedsiębiorczości służy inicjatywa nowelizacji ordynacji podatkowej wprowadzająca zasadę in dubio pro tributario, nakazująca rozstrzyganie wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika jeśli są niejasności w przepisach prawnych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacjami ze strony Kancelarii Prezydenta, nowelizacja wprowadza:

-przede wszystkim zasadę nakazującą rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika,

– jasne zasady co do biegu i czasu przedawnienia w sprawach podatkowych,

– likwiduje możliwość wprowadzenia rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji,

-nieostatecznych w przypadku, gdy okres przedawnienia jest krótszy niż 3 miesiące,

– znosi obowiązek składania wyjaśnień do korekty deklaracji podatkowej,

– uchyla mechanizmy dotyczące korekty kosztów w podatkach dochodowych,

– zmniejsza uciążliwość kontroli podatkowych przez wprowadzenie zapisu o miejscach, gdzie może być probwadzona kontrola dokumentów,

– zmniejszenie kosztów prowadzenia administracji przez zmianę obowiązku wydania postanowienia o zaliczeniu nadpłaty na koszt długów na nadpłaty większe niż trzykrotność długów.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >