Irena Wóycicka o urlopach rodzicielskich

Irena Wóycicka, minister w Kancelarii Prezydenta w wywiadzie dla Rzeczpospolitej opowiada o urlopach rodzicielskich.

Sprawdzone wypowiedzi

Irena Wóycicka

[Ojcowie] Obecnie mogą wykorzystać dwa tygodnie urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z Artykułem 1823 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy:

Pracownik–ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

1) do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo

2) do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Irena Wóycicka

korzystania z urlopów rodzicielskich. Obecnie można je wykorzystać tylko do ukończenia przez dziecko roku.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ustawie z 28 maja 2013 r., przedstawiło możliwości podjęcia przez rodziców urlopu. Ojciec może skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, od dnia narodzin dziecka do ukończenia przez nie 1 roku życia. Matce przysługuje urlop macierzyński długości 20 tygodni (obowiązkowo trzeba wykorzystać 14 tygodni) z możliwością przedłużenia o kolejne 6-8 tygodni (art.182). Matka zobowiązana jest złożyć wniosek o przyznanie jej urlopu na 6 tygodni przed porodem i do 14 dni po (art. 179). Urlop rodzicielski przysługuje obojgu rodzicom, jego maksymalny czas trwania to 26 tygodni (art. 182.1a). Dodatkowo rodzicom przysługuje urlop wychowawczy, który przewidziany jest w wymiarze 3 lat, można z niego skorzystać przed ukończeniem przez dziecko 5 roku życia (art.186, ust.1).

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >