Jacek Karnowski o bezrobociu i prezydenckich zarobkach

18 maja 2018 prezydent Sopotu Jacek Karnowski wystąpił w audycji Gość Radia ZET. Pytany przez redaktora Konrada Piaseckiego zdradził wysokość swojej pensji, określając ją jako „jak na warunki polskie, bardzo dobrą”. Pochwalił też swojego odpowiednika z Gdańska – Pawła Adamowicza – powołując się na niską stopę bezrobocia i skuteczne wykorzystanie środków unijnych w sąsiednim mieście.

Sprawdzone wypowiedzi

Jacek Karnowski

[Prezydent Sopotu zarabia] około 12 tysięcy złotych brutto.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym wynagrodzenie wójta (w tym przypadku prezydenta miasta) ustala rada gminy, co jest jej wyłączną właściwością. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Sopotu nr I/3/2014 z 1 grudnia 2014 r. na wynagrodzenie prezydenta Sopotu składają się:

  • wynagrodzenie zasadnicze 6200 zł;
  • dodatek funkcyjny 2100 zł;
  • dodatek za wieloletnią pracę 1240 zł;
  • dodatek specjalny 2825 zł.

Po zsumowaniu łączne wynagrodzenie prezydenta Sopotu wynosi 12365 zł brutto. Mówiąc o 12 tysiącach Jacek Karnowski zastosował dopuszczalne zaokrąglenie, zatem jego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Według ubiegłorocznej analizy Serwisu Samorządowego PAP, wynagrodzenie Prezydenta Miasta Sopotu plasuje się w okolicach średnich zarobków prezydentów miast wojewódzkich (około 12 tys. zł). Znacznie odbiega natomiast od Polskiego średniego miesięcznego wynagrodzenia, które według GUSu w 2017 r. wyniosło 4271,51 złotych brutto. Tym samym komentarz prezydenta Karnowskiego określający jego zarobki jako „jak na polskie warunki bardzo dobre” wydaje się zasadną oceną.

Share The Facts
Jacek Karnowski
Prezydent Sopotu


Prezydent Sopotu zarabia okolo 12 tysiecy zlotych brutto.

Jacek Karnowski

Gdańsk jest miastem, gdzie jest poniżej dwóch procent bezrobocia.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z aktualnymi danymi dostępnymi na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz na portalu GUSu możemy przeczytać, iż stopa bezrobocia w mieście Gdańsk wynosi 3% (7066 osób zarejestrowanych jako bezrobotne). Ponadto, zgodnie z informacjami podawanymi przez Gdański Urząd Pracy, stopa bezrobocia w Gdańsku nie zmieniła się przez pierwsze trzy miesiące roku, czyli te, dla których dostępne są sprawdzone dane. Wypowiedź prezydenta Karnowskiego uznajemy zatem za fałszywą.

Share The Facts
Jacek Karnowski
Prezydent Sopotu


Gdańsk jest miastem, gdzie jest poniżej dwóch procent bezrobocia.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >