Jacek Majchrowski w wywiadzie dla LoveKraków.pl

W wywiadzie dla LoveKraków.pl Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski skomentował inicjatywę stowarzyszenia Łukasza Gibały „Logiczna Alternatywa” dotyczącą referendum w sprawie odwołania go ze stanowiska. Stowarzyszenie zebrało po 3 tygodniach ponad 30 tysięcy podpisów, co stanowi połowę potrzebnych podpisów do przeprowadzenia referendum w tej kwestii. Logiczna Alternatywa ma jeszcze 39 dni, żeby zebrać pozostałe podpisy. W związku z tym, Jacek Majchrowski odpowiada na zarzuty przewodniczącego stowarzyszenia Łukasza Gibały, które odnoszą się między innymi do braku odpowiedniego zagospodarowania przestrzennego w Krakowie.

Sprawdzone wypowiedzi

Jacek Majchrowski

Zastałem miasto [Kraków], gdzie planami [zagospodarowania przestrzennego] było objęte niecałe jeden procent powierzchni miasta.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Stanowisko Prezydenta Miasta Krakowa Jacek Majchrowski objął po wyborach samorządowych w 2002 roku. W drugiej turze wyborów prezydenckich otrzymał on 50,47% ważnych głosów i pokonał Józefa Lassotę, który otrzymał 49,53% ważnych głosów.

Gdy Jacek Majchrowski obejmował stanowisko w Krakowie obowiązywał Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krakowa uchwalony w 1994 roku, który obejmował całą powierzchnię miasta Krakowa. Jednakże zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym moc obowiązującą zachowały jedynie plany miejscowe uchwalone po dniu 1 stycznia 1995 roku. Zgodnie z art. 87 ust. 3 tej samej ustawy obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 roku zachowały moc obowiązującą do czasu uchwalenia nowych planów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2003 roku. W związku z wejściem w życie ww. Ustawy miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa utracił ważność dnia 31 grudnia 2003 roku.

Po 31 grudnia 2003 roku (po utracie mocy planu ogólnego) w Krakowie obowiązywało zaledwie 12 planów miejscowych, które stanowiło około 1% zagospodarowania powierzchni miasta.

Nie jest jednak prawdą, że w dniu objęcia przez Jacka Majchrowskiego stanowiska Prezydenta Miasta planami zagospodarowania przestrzennego objęte było niecałe 1% powierzchni miasta. Do 31 grudnia 2003 roku., czyli przez ponad rok pierwszej kadencji Prezydenta, planem zagospodarowania przestrzennego objęty był cały teren Miasta. W związku z tym, wypowiedź uznajemy za fałszywą

Jacek Majchrowski

W tej chwili mamy [w Krakowie] prawie 50 procent [miasta objętego planami zagospodarowania przestrzennego].

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacjami Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa od dnia 23.04.2016 roku obowiązuje w Krakowie 137 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących 48,2% powierzchni miasta. W ramach porównania warto zauważyć, że według informacji urzędu miasta stołecznego Warszawy w stolicy (stan na dzień 31 maja 2016 roku) obowiązuje 240 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co stanowi 36,17% powierzchni całego miasta.

Jacek Majchrowski

W kwietniu podpisaliśmy umowę na zakup 107 autobusów za ponad 160 mln zł. Kupujemy też autobusy hybrydowe. W tamtym roku za 290 mln zł kupiliśmy tramwaje.

Prawda Ukryj uzasadnienie

21 kwietnia 2016 roku została podpisana umowa pomiędzy Województwem Małopolskim, a MPK S.A. w Krakowie na mocy której krakowski przewoźnik otrzyma dofinansowanie na zakup autobusów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Kwota dofinansowania wynosi ponad 115,7 mln złotych, co stanowi 85 proc. kwalifikowanych kosztów inwestycji. Wartość całego projektu to ponad 167,4 mln złotych.

W ramach umowy na dofinansowanie między Województwem Małopolskim a MPK S.A. w Krakowie, zostanie zakupionych 107 nowoczesnych autobusów, w tym:

  • 60 niskopodłogowych autobusów zasilanych olejem napędowym, z silnikiem spełniającym normę Euro 6 – o standardowej długości 12 m. Przetarg na ich dostarczenie wygrała firma Solaris Bus & Coach S.A z ofertą opiewającą na sumę 71,7 mln złotych brutto.
  • 15 niskopodłogowych autobusów zasilanych olejem napędowych z silnikiem spełniającym normy emisji spalin Euro 6 – długość około 8,5 m. Pierwszy przetarg na ich dostarczenie został unieważniony, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę zaplanowaną przez krakowskie MPK. W trwającym obecnie przetargu najkorzystniejsza okazała się oferta firmy Autosan Sp. z o.o. na kwotę 14,9 mln złotych brutto. Procedura przetargowa nie została jednak jeszcze zakończona.
  • 12 niskopodłogowych przegubowych autobusów hybrydowych (z silnikiem spełniającym normy emisji spalin Euro 6) o długości 18 m. Przetarg na ich dostarczenie wygrała firma Solaris Bus & Coach S.A. z ofertą na kwotę 31 mln złotych brutto.

Oprócz powyższego planu w ostatnim roku krakowskie MPK przeprowadziło dwa dodatkowe przetargi na dostawę niskopodłogowych autobusów elektrycznych. Oba z nich wygrała firma Solaris Bus & Coach S.A. – w pierwszym oferując 7,6 mln złotych za dostawę 4 autobusów, natomiast w drugim 1,5 mln złotych za dostawę 1 autobusu.

Wspominany przez Prezydenta zakup tramwajów był zrealizowany na podstawie przetargu, który został rozstrzygnięty 9 grudnia 2013 roku. Wygrała go firma Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., która zobowiązała się dostarczyć 36 niskopodłogowych tramwajów za kwotę 358,2 mln złotych brutto. (291,2 mln złotych netto).

Zakup ten był dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 171,8 mln złotych. Umowa z bydgoską PESĄ podpisana w lipcu 2014 przewidywała dostarczenie 36 tramwajów w terminie do września 2015. Krakowski przewoźnik otrzymał jednak ostatni z zamówionych składów dopiero 29 grudnia 2015.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >