Jacek Rostowski – Kontrwywiad RMF24

Członek władz PO, wiceszef Rady Gospodarczej przy premierze Jacek Rostowski w rozmowie z Konradem Piaseckim. Głównym tematem rozmowy była sytuacja gospodarcza Polski, restrukturyzacja górnictwa oraz postać Radosława Sikorskiego.

Sprawdzone wypowiedzi

Jan Vincent – Rostowski

Polska gospodarka rozwija się w tempie 3,5 proc, rocznie.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z szacunkami Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2014 r. produkt krajowy brutto wzrósł realnie o 1,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,5%.

 

Jan Vincent – Rostowski

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy cena ropy spadła o połowę. To nie może się nie odbić na cenie węgla i popytu na węgiel.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy najwyższa cena ropy wyniosła 114,83 USD (2014-06-19), natomiast najniższa to 50,47 USD (2015-01-07) oznacza to, że rzeczywiście cena ropy spadła o połowę.

 

Jan Vincent – Rostowski

Zresztą mówiąc szczerze Polska nie ma wyjścia. Prawo unijne nie pozwala na jakikolwiek rodzaj pomocy publicznej dla przedsiębiorstw. [w kontekście Kampanii Węglowej]

Fałsz Ukryj uzasadnienie

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis określa wyjątek od zasady finansowania przedsiębiorstw przez państwa wyrażoną w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej(art.107 i 108). Pomoc w niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku i nie musi zostać zgłoszona do Komisji Europejskiej.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >