Rostowski: Budownictwo spadło o 20 %.

Dzisiejszym gościem Bogdana Rymanowskiego w programie Jeden na jeden był były minister finansów Jacek Rostowski. Rozmowa dotyczyła bieżącego stanu polskiej gospodarki, w tym sektora budownictwa oraz reform proponowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Sprawdzone wypowiedzi

Jan Vincent – Rostowski

W pierwszych trzech kwartałach tego roku mieliśmy jednoprocentowy wzrost, skumulowanych tych trzech kwartałach w porównaniu z czwartym kwartałem, nawet poniżej 1%, w porównaniu z prawie 3% wzrostu w tym samym okresie ubiegłego roku.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi publikowanymi przez OECD, kwartalny wzrost Produktu Krajowego Brutto w Polsce wynosił odpowiednio:

Q1 2015: 1,3%

Q2 2015: 0,4%

Q3 2015: 1,0%

Skumulowany wzrost po 3 kwartałach w roku 2015 wynosił zatem 2,7%.

Z kolei w roku 2016 przedstawiał się on następująco:

Q1 2016: -0,1%

Q2 2016: 0,8%

Q3 2016: 0,2%

Skumulowany wzrost po 3 kwartałach w roku 2016 wyniósł 0,9%.

W związku z powyższym, uznajemy wypowiedź Jacka Rostowskiego za prawdziwą.

Jan Vincent – Rostowski

Budownictwo w Polsce [w ciągu ostatniego roku] spadło o 20%.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego, produkcja budowlano-montażowa w Polsce spadła w październiku o 20,1% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w związku z czym wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >