Jan Vincent Rostowski w Kontrwywiadzie RMF FM

Jan Vincent Rostowski, były minister finansów w rządzie PDT oraz PEK, był gościem u redaktora Konrada Piaseckiego na antenie radia RMF FM. Rozmowa w szczególności dotyczyła tzw.programu Morawieckiego.

Usłyszeć można było wiele danych liczbowych, których prawdziwość została poddana przez nas analizie.

Sprawdzone wypowiedzi

Jan Vincent – Rostowski

Polska rozwijająca się z roku na rok, miała przez te 26 lat najszybszy wzrost gospodarczy w Europie, a także w ostatnich ośmiu latach.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte Polska w latach 1990-2014 była najszybciej rozwijającym się krajem z krajów transformacji oraz dużych gospodarek europejskich.

danedeloitte

Zgodnie z danymi Eurostat skumulowany wzrost gospodarczy w latach 2007-2014 wyniósł w Polsce 28,6%. Był to najlepszy wynik w krajach Unii Europejskiej. Kolejnymi krajami była Słowacja – 24,3% oraz Makra z 21,3%.

Zgodnie z powyższymi danymi uznajemy wypowiedź byłego ministra finansów za prawdziwą.

Jan Vincent – Rostowski

Bo [środki europejskie – przyp.red.] to jest 480 mld zł, czyli połowa tego programu [Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – przyp.red.].

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju został przyjęty przez polski rząd. Jak wynika z rozrachunku zawartego w prezentacji projektu, środki unijne mają stanowić 480 mld zł, co może, (ale niekoniecznie będzie) stanowić 50% w zależności od kwoty otrzymanej z innych podanych w prezentacji źródeł. W projekcie podaje się, że ogólna suma wyniesie od około 800 miliardów do 1 biliona 250 miliardów. Przy pierwszej wersji budżetu projektu, środki unijne stanowić będą 60%, przy drugiej już zaledwie 38,4%. Ponieważ nie da się założyć jaki procent stanowić będą środki unijne, przydzielona zostaje ocena “nieweryfikowalne”.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >