Jacek Saryusz-Wolski o cłach wprowadzonych przez Stany Zjednoczone

02.06.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z oficjalnym komunikatem Białego Domu, zawieszenie ceł na import stali i aluminium z wymienionych przez posła Saryusza-Wolskiego Meksyku, Kanady i Unii Europejskiej przestało obowiązywać 1 czerwca 2018. Cła na import stali i aluminium z Unii Europejskiej wyniosą odpowiednio 25% i 10% (komunikat prasowy KE). Decyzja ta spotkała się z krytyką ze strony Komisji Europejskiej i zapowiedzią skierowania sprawy do WTO.

Cła na import wspomnianych produktów z Chin zostały zostały jednak wprowadzone kilka miesięcy wcześniej. Administracja prezydenta Trumpa już w marcu br. wprowadziła cła na import aluminium i stali z Chin, co (jak informuje komunikat prasowy biura prezydenckiego przedstawiciela ds. handlu zagranicznego) spowodowało odpowiedź ze strony Pekinu – cła odwetowe i skierowanie sprawy do Światowej Organizacji Handlu. Poseł Saryusz-Wolski odwołuje się do nowych ceł. Ponieważ cła na import z Chin i innych wymienionych krajów wprowadzono w odstepie zaledwie kilku miesięcy, wypowiedź europosła uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Jacek Saryusz-Wolski
Europoseł


Nie jesteśmy jedyną stroną, bo te [amerykańskie] cła są (…) również w Kanadę, Meksyk, Unię Europejską i Chiny.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.