Jacek Wilk gościem TOK FM

20.04.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zakładając, że Jacek Wilk przez rozwój miał na myśli PKB, bo rozpiętość procentowa wskaźnika sugeruje właśnie tę wartość, możemy zestawić obok siebie produkt krajowy brutto i bezrobocie opierając się na danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Analizując więc dane – gdyby słowa Jacka Wilka były prawdziwe bezrobocie, czyli szara linia z naszego wykresu, opadałoby dopiero w chwili kiedy wzrost gospodarczy, czyli pomarańczowa linia przekroczy 5%. Faktem jest, że spośród analizowanych przez nas 10 lat największy spadek bezrobocia miał miejsce równocześnie z utrzymywaniem przez Polskę PKB na poziomie powyżej 5%. Z drugiej strony ostatnie kwartały lat 2010 i 2011, w których PKB wynosiło 4,7% i 4,6%, czyli najwyższe od 2008 roku nie przyniosły wcale spadku bezrobocia, a zanotowano nawet jego lekki wzrost.
Możemy więc uznać, że  spadek bezrobocia można utrzymać przy PKB powyżej 5% i jesteśmy skłonni przyznać Jackowi Wilkowi rację, bo chodzi o trwałą tendencję, a nie sytuację na przestrzeni roku, lub dwóch lat, które mogłyby prowadzić do innych wniosków.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.