Jacek Wilk w TVP Info

Kandydat Kongresu Nowej Prawicy na urząd Prezydenta RP, Jacek Wilk, był gościem programu „Dziś wieczorem”. Ilu kandydatów wystawił KNP, jak droga jest Kancelaria Prezydenta oraz ile przedsiębiorstw powstało po wprowadzeniu tzw. ustawy Wilczka- to tylko niektóre kwestie poruszane w wywiadzie.

Sprawdzone wypowiedzi

Jacek Wilk

Rzeczywiście po raz pierwszy w historii Polski jest taka sytuacja, że dwóch członków tej samej partii startuje w tym samym czasie w wyborach prezydenckich, ale partia popiera jednego kandydata, tutaj obecnego właśnie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Z informacji na stronie PKW wynika, że do tej pory nie było wyborów prezydenckich, w których startowałoby dwóch kandydatów z tej samej partii. Tylko Jacek Wilk popierany jest przez KNP.

Jacek Wilk

160 milionów wydawanych rocznie na Kancelarię Prezydenta, ten bizantyjski dwór z kilkuset osobami zatrudnionymi i średnią pensją 9000 złotych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Od 2014 roku w budżecie państwa na utrzymanie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeznacza się blisko 168 milionów złotych. Taką samą kwotę zapisano w budżecie na 2015 rok.

Natomiast najnowsza analiza wykonania budżetu państwa za 2013 rok przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazuje, że w Kancelarii przeciętne zatrudnienie wyniosło 397 osób, uzyskujących przeciętne wynagrodzenie w wysokości 9.252,22 zł.

Bizantyjskość jest osobistym odczuciem Jacka Wilka i nie podlega ocenie.

Jacek Wilk

Mamy jakiś tam symboliczny wzrost na poziomie 2-3 procent [PKB] rocznie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Realne tempo wzrostu gospodarczego w 2012r. wynosiło 2%. W 2013r. spadło do 1,6%, co było konsekwencją niskiego popytu krajowego. Składowe PKB wskazują, że realny wzrost produktu krajowego brutto w 2014 r. wynosił 3,3%, a w 2015 r. ma osiągnąć próg 3,8%.

 1.png

Jacek Wilk

Mamy największy dług w historii Polski,

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według ostatnich informacji opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, dług publiczny nie znajduje się na najwyższym historycznie poziomie:

  • Dług publiczny w roku 2014 wyniósł 780 mld PLN. W porównaniu z rokiem 2013, w którym dług publiczny miał wartość 838,1 mld PLN, jest to o 58,1 mld PLN mniej.

  • Dług publiczny w lutym 2015 roku wynosił 802,8 mld PLN. W porównaniu z lutym 2014 roku, kiedy Skarb Państwa zadłużony był na kwotę 733,5 mld PLN, stanowi to wzrost, jednak nie można powiedzieć, że jest to najwyższy historycznie poziom (np. w porównaniu z wysokością zadłużenia w przywołanym wcześniej roku 2013).

zadłużenie.jpg

Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/8590255/zsp_2014_02.pdf

Jacek Wilk

Mamy największy deficyt w historii naszego kraju.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według informacji opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny obecny poziom deficytu budżetowego nie znajduje się na najwyższym historycznie poziomie: w roku 2014 deficyt budżetowy wyniósł -28 977,5 mln PLN. W porównaniu z rokiem 2013, w którym saldo budżetu państwa wyniosło – 42 194,1 mln PLN, jest to o 13 216,6 mln PLN mniej.

deficyt.jpg

Źródło: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/1/5/roczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_iii.xls

Jacek Wilk

Gdybyśmy… przynajmniej podnieśli kwotę wolną od podatku do poziomu najwyższego w Europie, porównywalnego choćby do Hiszpanii, która jest krajem bardzo do nas podobnym pod wieloma względami, a ma kwotę 72 tysiące złotych rocznie.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Można zakładać, że kandydat na prezydenta Jacek Wilk opierał się na podobnych informacjach jakie głosiła w Kielcach 14.03.2015 Magdalena Ogórek. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Ustawie o podatku dochodowym, która weszła w życie 1 stycznia 2015 roku kwota wolna od podatku w Hiszpanii wynosi obecnie 12 450 euro. Przeliczając ją na złotówki opierając się na obecnym kursie euro – 30.04.2015 który wynosi 4,03 zł. Stopa wolna od podatku w Hiszpanii wynosi około 50 219,56 zł.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >