Jak kształtują się wpływy z podatków do budżetu państwa?

Premier Beata Szydło była gościem poranka w TVP INFO. Prezes Rady Ministrów wypowiadała się m. in. na temat stanu polskiej gospodarki, poruszyła przy tym kwestie dotyczące wpływów do budżetu państwa z podatku pośredniego od usług i towarów (VAT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Sprawdzone wypowiedzi

Beata Szydło

Dzisiaj mówimy o faktach, mamy lepsze wpływy z podatku VAT, mamy lepsze wpływy z podatku CIT.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według informacji Ministerstwa Finansów z szacunkowego wykonania budżetu w okresie styczeń-marzec 2017 dochody państwa z tytułu podatków wzrosły o ok.23,8% rok do roku.

Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń-marzec 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o ok. 40,6% r/r. (tj. o ok. 12,2 mld zł), i wyniosły ok. 42,3 mld zł
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 3,1% r/r. (tj. ok. 0,5 mld zł),
  • dochody budżetu państwa z podatku PIT były wyższe o 4,8% r/r (tj. ok. 0,5 mld zł),
  • dochody budżetu państwa z podatku CIT były wyższe o 15,2% r/r (tj. ok. 1,3 mld zł), i wyniosły ok. 5 mld zł.

Dane za okres styczeń-marzec w roku 2015 to prezentują się następująco:

  • dochody z podatku VAT były niższe o 7,8% w porównaniu z I kwartałem 2014 roku i wyniosły 28,5 mld zł
  • Dochody z podatku CIT były wyższe o 14,5% r/r, i wyniosły 4 mld zł.

Porównując cały rok 2016 z rokiem 2015 możemy zobaczyć, że:

  • dochody z podatku VAT wyniosły ok. 126,6 mld zł co oznaczało wzrost o 2,8% w stosunku do dochodów uzyskanych w 2015 r.
  • dochody z podatku CIT w roku 2016 wyniosły ok. 26,3 mld zł.i były wyższe, o 2% w stosunku do roku 2015.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >