Jak Polacy oceniają rząd Beaty Szydło?

25.10.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według najnowszego październikowego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej badającego zaufanie Polaków do polityków, premier Beacie Szydło ufa obecnie 58% ankietowanych, natomiast przeciwnego zdania jest 28% respondentów (co w obu przypadkach stanowi najlepszy wynik w całym okresie jej rządów).

5-12.10.2017 Zaufanie do polityków: A. Duda 74% (=), B. Szydło 58% (+1pp), P. Kukiz 55% (+4pp), M. Morawiecki 47% (+1pp), Z. Ziobro 46% (=) pic.twitter.com/k5QjYZmIO6

— CBOS (@CBOS_Info) 23 października 2017

Również opinie o samym rządzie Beaty Szydło są w notowaniach CBOSu najwyższe w całej kadencji. We wrześniowym badaniu rząd cieszył się najwyższym poparciem, jeśli idzie o odsetek zwolenników (43%, przy 30% jego przeciwników) i najlepszą oceną ogólną (55% respondentów oceniało dobrze działalność rządu, przeciwnego zdania było 35% badanych).

Zadowolonych z faktu, że na czele rządu stoi Beata Szydło było we wrześniu 52% ankietowanych (najwięcej w okresie kadencji), niezadowolonych było 37% badanych (mniejszy odsetek niezadowolonych z tego faktu odnotowano w czerwcu bieżącego roku, kiedy wynosił on 36%, a więc o 1 punkt procentowy mniej niż we wrześniu, przy niższym od obecnego o 2 punkty procentowe odsetku zadowolonych).

Share The Facts
Andrzej Zybertowicz
doradca prezydenta Andrzeja Dudy


Pani premier przez te dwa lata udało się nie tylko zachować wysokie notowania, ale jeśli się nie mylę, ostatnie oceny są najwyższe.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.