Mariusz Błaszczak o polskiej pomocy uchodźcom

22.11.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Polska w akcie założycielskim funduszu powierniczego MADAD zadeklarowała 3 mln EUR na pomoc dla uchodźców realizowaną na Bliskim Wschodzie.

Jak czytamy na stronie rządowego portalu polskapomoc.gov.pl: “MADAD ma na celu dostarczenie najpilniejszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku konfliktu syryjskiego. W pierwszej kolejności jest adresowany do uchodźców przebywających na terenach państw sąsiadujących z Syrią oraz do społeczności ich przyjmujących w Iraku, Libanie, Jordanii, Turcji oraz Egipcie. Zasięg operacyjny funduszu będzie rozszerzony o Bałkany Zachodnie, na terenie których masowo przybywają uchodźcy”.

Fundusz MADAD z założenia ma być szybką odpowiedzią na kryzys uchodźczy związany z trwającą od 5 lat wojną domową w Syrii. Środki zgromadzone na nim mają być wydatkowane w jasno określonych procedurach a ich suma do końca 2016 roku ma wynieść 1 miliard EUR. Pomóc mają one przede wszystkim administracji na terenach sąsiednich objętych przemieszczaniem się ludności.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.