Jaka była frekwencja wyborcza we Francji?

27.04.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Pierwsza tura francuskich wyborów prezydenckich odbyła się w ostatnią niedzielę, 23 kwietnia. Zgodnie z danymi francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zarejestrowanych było 47 581 118 wyborców, a do urn poszło 37 003 546 czyli 77,77%.

Pierwsza turę wygrał założyciel ruchu En Marche! – Emmanuel Macron (zdobył 24,01% głosów). Dalej uplasowała się Marine Le Pen z francuskiego Frontu Narodowego (Front National) – otrzymała 21,30% głosów. Tych dwóch kandydatów zmierzy się w drugiej turze wyznaczonej na 7 maja.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.