Jaka jest siła militarna polskiej armii ?

25.10.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ryszard Czarnecki najwyraźniej powołuje się na raport Credit Suisse (s.41) z 2015 roku, według którego Polska sklasyfikowana została na 17 miejscu na świecie pod względem siły militarnej. Z krajów UE Polskę wyprzedza jedynie Francja (6. na świecie), Włochy (8.) i Wielka Brytania (9.) Niemcy według tego rankingu znajdują się tuż za Polską na 18. miejscu.

Warto nadmienić że według innego raportu Global Firepower Niemcy znajdują się wysoko ponad Polską, na 9. miejscu na świecie. Jest to spowodowane odmienną metolodogią niż w raporcie Credit Suisse, w którym m.in. liczba lotniskowców i łodzi podwodnych  została uznana za bardziej istotną niż w metodologii Global Firepower.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.