Jaką powierzchnię ziemi nabyli cudzoziemcy w 2016 roku?

17.11.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W opublikowanym przez MSWiA sprawozdaniu przedstawiono dane z 2016 roku, według których obcokrajowcy nabyli 3 185,48 hektarów nieruchomości gruntowych. Wśród osób prawnych najwięcej gruntów wykupiły podmioty holenderskie (595,63 ha), niemieckie (493,13 ha) i cypryjskie (329,55 ha). Natomiast spośród osób fizycznych najwięcej gruntów zakupili obywatele Niemiec (388,69 ha), Wielkiej Brytanii (41,85 ha) oraz Austrii (36,03 ha).

Share The Facts
Piotr Zgorzelski
Poseł PSL


Ze statystyk 2016 roku wynika, że 3186 hektarów ziemi trafiło w ręce cudzoziemców.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.