Jaki procent czynności administracyjnych w Estonii można wykonać w pełni online?

Wiceminister cyfryzacji Karol Okoński wystąpił w “Sygnałach Dnia” w radiowej Jedynce. W wywiadzie mówił między innymi o profilu zaufanym, realizowanym Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz o odsetku czynności administracyjnych, które można wykonać w pełni online w Estonii.

Sprawdzone wypowiedzi

Karol Okoński

W kraju typu Estonia, który jest pokazywany jako taki przykład zbudowania e-państwa bodajże 99 proc. w ogóle wszystkich procedur, które są zdefiniowane na styku z administracją publiczną można wykonać właśnie online.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Komisja Europejska, w ramach oceny postępów we wprowadzaniu Jednolitego Rynku Cyfrowego, prezentuje coroczne raporty dotyczące stanu cyfryzacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej, tzw. Digital Scoreboard. Monitorowane są takie aspekty jak dostępność szybkiego połączenia internetowego, umiejętności cyfrowe populacji danego kraju, sposoby wykorzystania internetu oraz przystępność cyfrowych usług publicznych.

Najnowsze dane dotyczą roku 2015. W Estonii odsetek czynności administracyjnych, które można dokonać w pełni online wynosi 96,43 %. Średnia UE w tej kategorii to 80,65 %.

W związku z niewielką różnicą (ok. 2,5%) pomiędzy stanem faktycznym, a przytoczoną liczbą, wypowiedź zostaje uznana za prawdziwą.

Karol Okoński

Niedawno rząd przyjął uchwałę uchwałą tak zwany Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa i ten program wprowadza szereg mechanizmów, w tym, całkiem ładnie nazwany, mechanizm, który się nazywa Główny Informatyk Kraju, który w swojej nazwie zawiera swoją główną intencję, żeby nie tyle wszystkie projekty przeprowadzać fizycznie przez pracowników Ministerstwa Cyfryzacji, ale żeby zarządzanie projektami informatycznymi było skupione w jednym miejscu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) został przyjęty uchwałą przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku. W lipcu 2016 do konsultacji społecznych został oddany nowy Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. 27 września Rada Ministrów przyjęła projekt uchwały zmieniający ww. uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”.

Program zakłada realizację projektów związanych z wprowadzeniem nowych usług elektronicznych, budową lub unowocześnieniem systemów teleinformatycznych, co z kolei ma mieć korzystny wpływ na rozwój branży IT, a także umożliwić obywatelom dostęp do administracji online.

W ramach realizacji programu ma zostać utworzony mechanizm Główny Informatyk Kraju mający służyć koordynacji i współpracy administracji rządowej w zakresie budowy jednolitych lub zintegrowanych rozwiązań informatycznych oraz kontroli nad realizacją tychże projektów.

Projekt zakłada zastosowanie mechanizmu GIK w dwóch fazach:

  1. W zakresie uruchamiania nowych projektów IT w ramach konkursów działania II Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), a po ewaluacji do pozostałych projektów i systemów teleinformatycznych administracji
  2. W zakresie uruchamiania wszystkich systemów teleinformatycznych administracji rządowej, a nie tylko realizowanych w ramach POPC integrowanych i centralizowanych w ramach mechanizmów GIK.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >