Jakie poparcie ma Robert Biedroń w Słupsku?

Gościem programu Sygnały Dnia PR1 23 kwietnia 2018 r. był Włodzimierz Czarzasty. Przewodniczący SLD wypowiadał się na temat planów wyborczych swojej partii na kolejny rok, ze szczególnym uwzględnieniem wyborów samorządowych.

Sprawdzone wypowiedzi

Włodzimierz Czarzasty

Ostatnie badania w Słupsku wskazywały, że 88% chce go (Biedronia – przyp. red.) na następną kadencję.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Jedynym źródłem wskazującym na 88-procentowe poparcie dla prezydenta Słupska R. Biedronia jest strona internetowa www.portalsamorzadowy.pl. Według wykresu “Poparcie dla prezydenta po wyborach (miesiąc po miesiącu)” R. Biedroń w kwietniu 2018 r. cieszy się poparciem na poziomie 88,98%.

Portal Samorządowy, prowadzony przez grupę PTWP SA, nie prowadzi jednak profesjonalnych badań opinii publicznej. Zgodnie z informacją, jaką uzyskaliśmy od redakcji ww. portalu, wynik ten opiera się na powszechnie dostępnym głosowaniu internetowym, w którym może brać udział każdy posiadacz komputera z dostępem do internetu, bez konieczności rejestracji na portalu. Ponadto, wynik 88,98% dotyczy głosów oddanych w okresie od 1 kwietnia do 24 kwietnia 2018 r. Tak więc nie oddaje on realnego poparcia mieszkańców Słupska dla prezydenta R. Biedronia. W związku z tym wypowiedź W. Czarzastego należy uznać za manipulację.

Portal Samorządowy prowadzi oddzielne zestawienie głosów “popieram” i “nie popieram” dla prezydenta R. Biedronia zbieranych od 2014 r. W tym okresie ze wszystkich oddanych głosów 71,71% było głosami poparcia (stan na 24 kwietnia 2018 r.).

Dopiero jednak sondaż przeprowadzony 9 lutego 2018 r. przez IBRiS na zlecenie “Rzeczpospolitej” na próbie daje wiarygodne dane dotyczące poparcia dla R. Biedronia. Wybierając między czterema kandydatami, przy uwzględnieniu osób niezdecydowanych, 54% ankietowanych mieszkańców Słupska opowiedziało się za obecnym prezydentem. O sondażu tym informował także Portal Samorządowy.

Share The Facts
Włodzimierz Czarzasty
Przewodniczący SLD


Ostatnie badania w Słupsku wskazywały, że 88% chce go (Biedronia – przyp. red.) na następną kadencję.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >