Jakie zmiany rząd PiS zamierza wprowadzić w programie Senior-WIGOR?

26.11.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Program Senior-WIGOR został powołany na mocy uchwały Rady Ministrów 17 marca 2015 roku.  Zgodnie z jego założeniami Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej miało przeznaczyć w latach 2015-2020 370 mln zł na utworzenie dziennych domów seniora – połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki oraz gabinetu rehabilitacyjnego. Powstanie programu stanowiło realizację jednej z obietnic złożonych przez premier Ewę Kopacz podczas expose wygłoszonego 1 października 2015 roku.

Na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowano propozycje zmian jakie od 2017 roku mają wejść w programie “Senior-WIGOR”. Jedną z nich jest zmiana obowiązującej nazwy na “Senior+”. Powiększeniu mają zostać poddane m.in. kwoty dofinansowań na funkcjonowanie, jednorazowego wsparcia finansowego oraz standardów lokalowych do kwoty 300 tys. zł z kwoty 250 tys. przewidzianej w projekcie rządu Ewy Kopacz.

Premier Ewa Kopacz zgodnie z prawdą stwierdziła, że zmienie uległ również budżet przeznaczony na finansowanie projektu. W projekcie “Senior-WIGOR” na lata 2016-2020 przeznaczono 340 mln, a w programie “Senior+” na analogiczny okres przewidziano kwotę 310 mln zł. Warto nadmienić, że jedynym okresem, w którym obniżone kwotę finansowania programu jest rok 2017.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.