Jan Dworak w Salonie politycznym Trójki

Szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak gościł u Marcina Zaborskiego w Salonie politycznym Trójki. Wypowiadał się m.in. na temat rad nadzorczych mediów, ich zarządów oraz ściągalności abonamentu.

Sprawdzone wypowiedzi

Jan Dworak

Rady nadzorcze(mediów) wybierane są spośród kandydatów zgłaszanych przez wyższe uczelnie, zarządy z jednym wyjątkiem Polskiego Radia są jednoosobowe.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Ostatnie zmiany w zarządach rad nadzorczych miały miejsce na mocy uchwał wydanych przez KRRiT w czerwcu, lipcu i listopadzie 2015 roku.

Art. 28 Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji ust. 1a stanowi: „Rady nadzorcze spółek radiofonii regionalnej liczą po pięciu członków: czterech wyłonionych w konkursie przeprowadzonym przez Krajową Radę spośród kandydatów posiadających kompetencje w dziedzinie prawa, finansów, kultury oraz mediów, zgłoszonych przez organy kolegialne uczelni akademickich działających w danym regionie oraz jednego powołanego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.”

Ust. 1 w/w art. stanowi: „Rady nadzorcze spółek „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” i „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” liczą po siedmiu członków: pięciu wyłonionych w konkursie przeprowadzonym przez Krajową Radę spośród kandydatów posiadających kompetencje w dziedzinie prawa, finansów, kultury oraz mediów, zgłoszonych przez organy kolegialne uczelni akademickich, jednego powołanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz jednego powołanego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.”

Art. 27. Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji ust. 1: Zarząd spółki liczy od jednego do trzech członków.

Zgodnie z listą dostępną na stronie KRRiT przedstawiającą skład zarządów spółek publicznej radiofonii i telewizji widać, że wszystkie spółki, prócz Polskiego Radia, mają jednoosobowy zarząd.

Jan Dworak

(…)dbałość o abonament ja przypomnę że w 2011 to było 470 mln, w chwili obecnej czyli w 2014, 15 i pewnie 16 roku to będzie 750mln zł.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jan Dworak w swojej wypowiedzi odnosi się zarówno do danych już ogłoszonych jak i do prognoz na przyszłość. W powyższej wypowiedzi oceniamy jedynie dane podane przez niego za 2011 i 2014 r. Pozostałe informacje jako jedynie przypuszczenia i prognozy pozostawiamy bez oceny.


Zgodnie ze Sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011r. do KRRiT Poczta Polska(która pobiera opłaty abonamentowe) przekazała środki pieniężne w wysokości 483.688,6 tys. zł. Jan Dworak mieście się w 5% marginesie błędu, a więc tę część wypowiedzi uznajemy za prawdę.


Zgodnie ze Sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku, na rachunek bankowy KRRiT z tytułu poboru abonamentu zostało przekazane 750,6 mln zł. (str.69)

Na 2015 r. KRRiT przyjęła prognozę wpływów abonamentowych i pozaabonamentowych w wysokości 720 mln zł. Jednak należy zaznaczyć, że to jedynie prognoza, wpływy na rok 2014 wedle prognozy KRRiT miały wynosić 650 mln.


Nie ma jeszcze oficjalnych danych za rok 2015, ani prognozy na rok 2016.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >