Jan Dziedziczak w wywiadzie dla wPolityce.pl

Wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak mówił w wywiadzie dla wPolityce.pl o statusie Polonii i Polaków za granicą, stosunkach z Niemcami oraz zmianach wprowadzanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Sprawdzone wypowiedzi

Jan Dziedziczak

Polski podatnik płaci na mniejszość niemiecką w naszym kraju, realizujemy standardy europejskie wobec mniejszości niemieckiej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W 2016 roku organizacje Niemieckie otrzymają od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych finansowanie 2,5 mln złotych. Z dotacji MSW korzystają wszystkie mniejszości narodowe w Polsce, których wnioski projektowe zostały pozytywnie rozpatrzone przez Departament Wyznań i Mniejszości. W 2016 r. MSW przeznaczy 15 576 056 zł na projekty mające na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Jan Dziedziczak

W wyborach samorządowych oddano niemal 18 procent głosów nieważnych. W tegorocznych wyborach odsetek ten wynosił w granicach 2 procent.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W wyborach samorządowych w 2014 wybierano przedstawicieli do sejmików wojewódzkich, rad powiatów, rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Liczba nieważnych głosów oddanych w wyborach samorządowych w 2014 różniła się na poszczególnych szczeblach. Najwięcej głosów nieważnych oddano w wyborach do sejmików – 17,47 % oraz rad powiatu –16,67% .

W wyborach do Sejmu i Senatu w 2015 głosy nieważne stanowiły 2,53%.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >