Jan Krzysztof Bielecki w PR1

W rocznicę wyborów czerwcowych były premier Jan Krzysztof Bielecki komentował ćwierćwiecze wolnej Polski. Kwestie, które zostały poruszone to m.in. porównanie poziomu życia na Białorusi, Ukrainie i w Polsce, poziom nierówności społecznych czy decyzje Baracka Obamy dotyczące budowy tarczy antyrakietowej.

Link do zapisu rozmowy

Sprawdzone wypowiedzi

Jan Krzysztof Bielecki

I co byśmy tutaj nie powiedzieli złego, bo zawsze krytyków się znajdzie wielu, to Polska w momencie startu w 89 roku była na poziomie Białorusi i Ukrainy, czyli przeciętny Polak wytwarzał tyle tego dochodu narodowego, ile Białorusin i Ukrainiec. Tam minimalne różnice kilkudziesięciu dolarów na głowę. No i po 25 latach jesteśmy w tym miejscu, że my jesteśmy trzy razy zamożniejsi od Białorusinów i Ukraińców.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Jan Krzysztof Bielecki użył terminu “dochód narodowy”, jednak w kontekście porównania państw prawdopodobnie miał na myśli wskaźnik produktu krajowego brutto (w tym wypadku per capita- przypadający na jednego obywatela).

 

Według danych zgromadzonych przez Index Mundi, poziom produktu krajowego brutto na osobę w Polsce wynosił ok. 2 166 dolarów, na Ukrainie zaś- 1 597 dolarów. Natomiast z powodu braku danych nie można określić poziomu dochodu narodowego na osobę w Białorusi w 1989 roku, chociaż rok później PKB per capita wyniósł tam 1 705 dolarów. Jest to więc różnica większa niż “kilkudziesięciu dolarów na głowę”, jak stwierdził Bielecki.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podaje, że w 2014r. szacunkowy dochód Polaka (14 112 dolarów) jest ponad trzy i pół raza większy od dochodu Ukraińca (4 011 dolarów) oraz 1,7 raza większy od dochodu Białorusina (8 246 dolarów).

Porównanie PKB per capita wszystkich trzech państw na przestrzeni lat.

Jan Krzysztof Bielecki

Są współczynniki, które mierzą rozwartość, poziom nierówności, no to jesteśmy tak w pobliżu średniej europejskiej, to znaczy nie jesteśmy tak zróżnicowani jak Amerykanie i nie jesteśmy tak solidarni jak Skandynawowie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Najpopularniejszym narzędziem badania nierówności społecznych jest współczynnik Giniego, czyli tzw. współczynnik rozwarstwienia społecznego, gdzie 0 to brak różnic a 100 to maksymalna różnica. W Polsce aktualnie (2013 rok) spadł poniżej 30 i wynosi 29,9. W Stanach Zjednoczonych jest on zdecydowanie wyższy, przekracza 40, podczas gdy w Szwecji czy Norwegii jest niższy, wynosząc około 23-26. Według badań Eurostatu współczynnik Giniego dla całej Unii Europejskiej w 2012 roku wynosił 30,6, co oznacza, że Polska jest w pobliżu średniej europejskiej.

Jan Krzysztof Bielecki

W grudniu 91 roku uznaliśmy niepodległość Ukrainy jako pierwsi na świecie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Polska jako piewsza na świecie uznała suwerenność i niepodległość Ukrainy 2 grudnia 1991 roku.

Jan Krzysztof Bielecki

Pani redaktor, trzeba pamiętać, co 5 chyba lat temu zrobił prezydent Obama. W dniu agresji Związku Radzieckiego na Polskę właściwie zlikwidował program tarczy antyrakietowej w Polsce.

Prawda Ukryj uzasadnienie

We wrześniu 2009 roku administracja B. Obamy zaczęła rozważać rezygnację z budowy elementów tarczy antyrakietowej na terytorium RP, aby końcową decyzję podjąć pod koniec tego roku. Barack Obama oświadczył, że ma to służyć polepszeniu  stosunków z Rosją oraz planów współpracy.

Plany budowy elementów systemu obrony antyrakietowej zostały zawieszona zarówno na terytorium Polski, jak i Czech. 21 września 2009 r. szef sztabu generalnego armii rosyjskiej gen. Nikołaj Markow oświadczył, że jeżeli w Polsce i Czechach zostanie wybudowana tarcza antyrakietowa, to Rosja rozmieści na terenie Obwodu Kaliningradzkiego rakiety typu ISKANDER wycelowane w Polskę.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >