Jan Maria Jackowski w TOK FM

Senator Prawa i Sprawiedliwości był gościem redaktora Piotra Kraśko na antenie radia TOK FM.

Sprawdzone wypowiedzi

Jan Maria Jackowski

Ja przypomnę, że w samej konstytucji jest zapisany mechanizm, że po 25 latach jej funkcjonowania trzeba by zrobić taki screening (…) czyli taki przegląd jej funkcjonowania.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W obowiązującej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku brak zapisu o jakimkolwiek okresie jej obowiązywania, po którym należałoby poddać weryfikacji jej dotychczasowy kształt.

Taki zapis istniał rzeczywiście w konstytucji z 1791 r., znanej jako Konstytucja 3 Maja i głosił:

“Zapobiegając z jednej strony gwałtownym i częstym odmianom konstytucji narodowej, z drugiej uznając potrzebę wydoskonalenia onej, po doświadczeniu jej skutków, co do pomyślności publicznej, porę i czas rewizji i poprawę konstytucji co lat dwadzieścia pięć naznaczamy.”

Jak czytamy w powyższym cytacie, co dwadzieścia pięć lat miał odbywać się zjazd, celem weryfikacji funkcjonowania oraz poprawy obowiązującej wówczas konstytucji.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >