Jan Szyszko w „24 minuty”

Minister Środowiska prof. Jan Szyszko udzielił wywiadu Krzysztofowi Skowrońskiemu w programie „24 minuty” na antenie TVP Info. Podczas rozmowy zostały poruszone tematy związane z funkcją pełnioną przez gościa programów. Rozmawiano na temat paktu klimatycznego, nowego porozumienia zawartego na konferencji COP 21 w Paryżu oraz sytuacji dotyczącej Puszczy Białowieskiej.

Sprawdzone wypowiedzi

Jan Szyszko

Po roku 2020 będzie Polskę obowiązywało porozumienie paryskie, które będzie podpisane w Nowym Jorku, a nie pakt klimatyczny.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Porozumienie paryskie, przyjęte dnia 12 grudnia 2015 roku, podczas 21. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Klimatycznej Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21) przyjmuje cel zatrzymania do końca XXI w. wzrostu temperatury na poziomie poniżej 2 stopni Celsjusza. Porozumienie zostanie podpisane przez Sekretarza Generalnego ONZ dnia 22 kwietnia 2016 roku w Nowym Jorku i będzie otwarte do podpisania do 21 kwietnia 2017 roku.

Z kolei pakiet klimatyczny (własc. Pakiet energetyczno-klimatyczny do 2020 roku), który został opracowany przez kraje UE w 2007 a przyjęty w 2009 roku, zakłada, że do 2020 roku zostaną określone trzy główne cele:

  • ograniczenie poziomu emisji gazów cieplarnianych o 20% (w stosunku do roku 1990)
  • udział energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 20%
  • zwiększenie efektywności energetycznej o 20%

Wypowiedź ministra Szyszki można uznać za prawdziwą: Obecny pakiet obowiązuje do 2020 roku. Jak do tej pory nie przyjęto nowego dokumentu, który miałby obowiązywać po 2020 roku, jednak prace nad nim trwają. Dnia 22 stycznia 2014 roku Komisja Europejska przyjęła ramy klimatyczno-energetyczne do 2030 roku, które mają być “inspiracją do dyskusji sposobami realizacji tych strategii politycznych po wygaśnięciu obecnych zasad obejmujących okres do roku 2020”. Jednak na obecną chwilę można stwierdzić, że po roku 2020 Polskę obowiązywać będzie jedynie Porozumienie paryskie (przyjmując, że Polska porozumienie podpisze i ratyfikuje).

Jan Szyszko

1/3 populacji cierpi na brak dobrej wody.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z raportem UNESCO  748 mln ludzi na świecie nie ma dostępu do wody pitej, a  1,8 miliarda pije wodę zarażoną bakterią Escherichia coli. Oznacza to, że na 7,3 mld ludzi żyjących na świecie 2,548 mld (34%) nie ma dostępu do dobrej pitnej.

Jan Szyszko

Konwencja klimatyczna została wyłożona do podpisania, tak jak teraz zostanie podpisana w Nowym Jorku, w 1992 podczas szczycie „Ziemia” w Rio de Janerio.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W 1992 podczas szczytu klimatycznego przyjęto 4 dokumenty

ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,

– agendę 21 – katalog celów ochrony do realizowania w XXI wieku,

– konwencję o zachowaniu różnorodności biologicznej

– deklarację dotyczącą kierunku rozwoju, ochrony i użytkowania lasów

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >