Janosikowe

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 3 marca 2014 r. stwierdził niezgodność z Konstytucją przepisów dotyczących obliczania wysokości tzw. „janosikowego”. Kwestia ta była przedmiotem ożywionej debaty politycznej na Twitterze.

[fot. Bartłomiej Cacko/BTK]

Sprawdzone wypowiedzi

Andrzej Rozenek

 

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 3 marca 2014 r. stwierdził niezgodność z Konstytucją przepisów dotyczących obliczania wysokości „janosikowego”, nie stwierdził jednak, aby sama instytucja była niezgodna z polską konstytucją.

„Janosikowe” to wprowadzony  ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego system dopłat czynionych przez zasobniejsze województwa na rzecz tych biedniejszych. Trybunał stwierdził, że niezgodne z art. 167 ust. 1 i 2 oraz 166 ust.1 są przepisy ustawy, w zakresie, w jakim „nie gwarantują województwom zachowania istotnej części dochodów własnych dla realizacji zadań własnych”.

 

Andrzej Rozenek

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Faktem jest, że Twój Ruch od dłuższego czasu (już od 2012 r.) wyraża poparcie dla obywatelskiego projektu komitetu „STOP Janosikowe”.

Andrzej Grzyb

 

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 3 marca 2014 r. stwierdził niezgodność z Konstytucją przepisów dotyczących obliczania wysokości „janosikowego”, nie stwierdził jednak, aby sama instytucja była niezgodna z polską konstytucją.

„Janosikowe” to wprowadzony  ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego system dopłat czynionych przez zasobniejsze województwa na rzecz tych biedniejszych. Trybunał stwierdził, że niezgodne z art. 167 ust. 1 i 2 oraz 166 ust.1 są przepisy ustawy, w zakresie, w jakim „nie gwarantują województwom zachowania istotnej części dochodów własnych dla realizacji zadań własnych”

Trybunał przychylił się tylko do części postulatów województwa, nie podzielił jednak wszystkich poglądów wyrażonych we wniosku samorządu,

Joanna Senyszyn

 

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 3 marca 2014 r. stwierdził niezgodność z Konstytucją przepisów dotyczących obliczania wysokości „janosikowego”, nie stwierdził jednak, aby sama instytucja była niezgodna z polską konstytucją.

Co więcej, zgodnie z wyrokiem Trybunału, te przepisy w obecnym kształcie będą jeszcze obowiązywały przez 18 miesięcy, co oznacza, że jeżeli nie dojdzie do zmiany przepisów prawa w tym zakresie, niektóre województwa „janosikowe” zapłacą także za ten rok.

Ten wyrok zobowiązuje jedynie do znowelizowania tych przepisów ustawy, które dotyczą wysokości dopłat, możliwe więc, że za półtora roku „janosikowe” nadal będzie trzeba płacić, jednak w wysokości obliczanej według innego algorytmu.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >