Janusz Korwin-Mikke: AMA

Janusz Korwin-Mikke odpowiadał na pytania użytkowników portalu Wykop.pl w zorganizowanym przez serwis AMA (Ask Me Anything). Wybraliśmy wypowiedzi, które można było sprawdzić i porównać z oficjalnymi danymi.

Sprawdzone wypowiedzi

Janusz Korwin-Mikke

Owszem donieśliśmy do prokuratury na uprzednie wybory samorządowe. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa twierdząc, że to my pownniśmy złapać fałszerza za rękę.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na stronie JKM można odnaleźć informacje, iż rzeczywiście Janusz Korwin-Mikke składał doniesienie do Prokuratury Generalnej odnośnie fałszowania wyborów samorządowych w latach 2006 i 2010 i że otrzymał odmowę wszczęcia dochodzenia (jak podaje portal informacyjny Wprost odnoszący się do wypowiedzi rzecznika Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Moniki Lewandowskiej). Natomiast źródła nie podają przyczyn odmowy wszczęcia postępowania.

Janusz Korwin-Mikke

Drogi Panie! W pierwszych latach rządów śp.Thatcherowej PKB w ogóle SPADAŁ – a kraj się bogacił. Likwidacja deficytowej produkcji to spadek PKB – a wzrost bogactwa

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi Banku Światowego produkt krajowy brutto Wielkiej Brytanii, mimo wzrostu w pierwszym roku rządów premier Thatcher z 442,1151 mld dolarów do 567, 1002 mld na początku roku 1980, stale spadał aż do roku 1984, na początku którego osiągnął wartość 459, 2292 mld dolarów. Dopiero od roku 1984 notowano dość szybki i stały wzrost PKB.

Nie odnosimy się do drugiej części wypowiedzi JKM, gdyż nie została podana przez niego metoda badania ‚bogacenia się kraju’. Istnieje wiele wskaźników- zarówno makro- jak i mikroekonomicznych- które mogą zostać użyte do przedstawienia procesu bogacenia się kraju. Popularnym jest przytoczony wyżej wskaźnik PKB,

Janusz Korwin-Mikke

Podatek przychodowy mieliśmy w PRL-u i wszyscy z ulgą przyjęli jego likwidację. Nie może podatek zależeć od tego ile mamy pieniędzy. Przedtem mówiono, że dochodowy jest lepszy niż przychodowy, a teraz mówi się że przychodowy jest lepszy niż dochodowy. Trzeba te podatki zlikwidować i tyle.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Janusz Korwin-Mikke pisząc o podatku przychodowym najprawdopodobniej miał na myśli podatek obrotowy. Ten rzeczywiście funkcjonował w okresie PRL. Ustanowiony w drodze ustawy o podatku obrotowym z 16 grudnia 1972 roku został uchylony ustawą o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z 8 stycznia 1993 roku. Jego podatnikami były m.in. firmy handlowe, których przychód ze sprzedaży był opodatkowany stawką 1%.

Janusz Korwin-Mikke

w tej chwili już na pewno byśmy zyskali. Dopłaty coraz mniejsze, głupota narzucana z Brukseli coraz wieksza

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W latach 2004-2006 zrealizowano 88655 projektów z dofinansowaniami z UE. Najwięcej pieniędzy przekazano na modernizację linii kolejowej E-65, odcinek Warszawa-Gdynia, etap II – 1,28 miliarda złotych. W latach 2007-2013 zrealizowano 104988 projektów, z czego najwięcej pieniędzy trafiło na rzecz budowy autostrady A1, odcinek Pyrzowice – Maciejów – Sośnica, gdzie UE przekazała 5 473 663 809.71 zł

Obecnie Polska największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 UE przeznaczyła na rzecz Polski 82,5mld euro. Obok bezzwrotnych dotacji Unia Europejska udostępnia także tzw. instrumenty zwrotne, czyli pożyczki i kredyty. Korzystać z nich mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i samorządy.

Janusz Korwin-Mikke

Takie dowody są niemożliwe, bo mamy dowody, że Globalne Ocieplenie nie raz występowało (Jura, Kreda, r.900 -1100…) i się samorzutnie cofało. Przyrost temperatury między 1600 (Baltyk zamarzał!) a 1800 był znacznie większy nic w latach 1800-2000 .

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Informacje opublikowane przez National Centers for Environmental Information oraz NASA
(na podstawie danych z NCEI) wskazują, że przyrost temperatury na Ziemi w latach 1600-1800
był mniejszy niż w latach 1800-2000. Odpowiednio: w ciągu 200 lat od 1600r. temperatura wzrosła o ok. 0,2℃, w ciągu następnych 200 lat (do 2000r.) temperatura wzrosła niemal o 1℃.
Należy jednak mieć na uwadze fakt, że instrumentalne (bezpośrednie) pomiary są prowadzone dopiero od połowy XIX wieku. Tym samym pomiary wcześniejsze moga być obciążone niepewnością pomiarową (co jest także zaznaczone na wykresach).

Temperatury.jpg

Źródło:http://earthobservatory.nasa.gov/Features/GlobalWarming/page3.php

Temperatury2.jpg

Źródło: http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/pubs/mann2008/mann2008.html

Janusz Korwin-Mikke

Jedynym powodem [dla zerwania konkordatu] jest przepis mówiacy o płaceniu chyba 240tys. $ na Papieską Akademię Teologiczną. To jest oczywiście niesłuszne, bo dlaczego ateista czy człowiek innego wyznania miałby za to płacić… ale suma jest tak mała, że nie będę renegocjował konkordatu.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W Konkordacie między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską w artykule 15 ustępie 3 zapisane jest, że Papierska Akademia Teologiczna jest dotowana przez państwo. Nie ma przepisu mówiącego ile ma wynosić taka dotacja, przykładowo w roku 2009 wynosiła ona 17.532.300 złotych, czyli więcej niż przedstawione przez Janusza Korwin-Mikkego 240 tysięcy dolarów.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >