Janusz Korwin-Mikke: AMA

04.05.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na stronie JKM można odnaleźć informacje, iż rzeczywiście Janusz Korwin-Mikke składał doniesienie do Prokuratury Generalnej odnośnie fałszowania wyborów samorządowych w latach 2006 i 2010 i że otrzymał odmowę wszczęcia dochodzenia (jak podaje portal informacyjny Wprost odnoszący się do wypowiedzi rzecznika Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Moniki Lewandowskiej). Natomiast źródła nie podają przyczyn odmowy wszczęcia postępowania.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.