Janusz Korwin-Mikke – konferencja prasowa

26.09.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Traktat lizboński był negocjowany w dniach 18-19 października 2007 roku podczas nieformalnego szczytu Unii Europejskiej w Lizbonie. Polskiej delegacji przewodniczył prezydent RP Lech Kaczyński, a w jej skład wchodziła m.in. minister spraw zagranicznych Anna Fotyga. Polskie stanowisko w negocjacjach określał specjalny dokument zaakceptowany przez ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego. Traktat został podpisany 13 grudnia 2007 roku, również w stolicy Portugalii, przez premiera Donalda Tuska i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, będących w roli pełnomocników obecnej podczas tej uroczystości głowy państwa.

W dniu 1 kwietnia 2008 roku Sejm wyraził zgodę na ratyfikację traktatu. W głosowaniu wzięło udział 157 posłów Prawa i Sprawiedliwości, “za” głosowało 89 posłów.

Prezydent Lech Kaczyński ratyfikował traktat lizboński 10 października 2009 roku.

Wypowiedź należy uznać za manipulację. Jarosław Kaczyński nie składał swojego podpisu pod traktatem lizbońskim, natomiast partii Prawo i Sprawiedliwość w głosowaniu dotyczącym tej umowy międzynarodowej bliżej było do równego podziału na zwolenników i przeciwników ratyfikacji, niż jednomyślności – jedynie 57% głosujących z KP PiS było „za”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.