Janusz Lewandowski o wyborach na przewodniczącego PE

05.05.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Chociaż poseł Janusz Lewandowski mówił o „prezydencie Parlamentu Europejskiego”, obrady PE prowadzi przewodniczący. Przyjęliśmy jednak, że jest to kalka z języka angielskiego, która w istotny sposób nie wpływa na treść i przesłanie wypowiedzi.

Zgodnie z art. 13 regulaminu PE Przewodniczący wybierany jest w głosowaniu tajnym, a kandydaturę może wysunąć grupa polityczna 40 posłów za zgodą samego zainteresowanego.

Jerzy Buzek został wybrany przewodniczącym Parlamentu Europejskiego 14 lipca 2009 roku jako kandydat Europejskiej Partii Ludowej, w skład której wchodzi między innymi Platforma Obywatelska. Zgodnie z informacjami oficjalnego portalu Parlamentu Europejskiego, w głosowaniu I tury uzyskał 555 głosów, co stanowiło 86,2% wszystkich ważnych głosów (644). Jego kontrkandydatka uzyskała 89 głosów. Tym samym Jerzy Buzek objął stanowisko przewodniczącego PE.

W świetle dostępnych informacji, wypowiedź posła Janusza Lewandowskiego uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Janusz Lewandowski
Europoseł


Buzek jako prezydent Parlamentu Europejskiego dostał taką ilość głosów, że to była wielka radość ze zjednoczenia Europy: 555.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.