Janusz Palikot- Gość Radia Zet

28 kwietnia w wywiadzie udzielonym dla Radia Zet Janusz Palikot mówił m.in. o tym ile Polaków chodzi do kościoła, kto wygrywa w sondażach oraz jak jaki procent prawa obowiązującego w Polsce uchwalany jest w Brukseli.

Sprawdzone wypowiedzi

Janusz Palikot

No tak, 20 proc. Polaków modli się poza Kościołem, a tylko 40 proc. regularnie chodzi do kościoła.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Według badania przeprowadzonego przez ISKK, jako wierzących określa się 60,8% ankietowanych.

Policzono również odsetek osób obecnych na Mszy św. niedzielnej (dominicantes) oraz  osób, które w czasie Mszy przyjęły Komunię św. (communicantes). Wyniósł on dokładnie dla dominicantes 40,0, a dla communicantes 16,2. Wynika z tego, że osób regularnie uczestniczących w niedzielnej Mszy Św. jest niecałe 60%.

Do badań dominicantes i communicantes stosuje się następującą zasadę ”Przyjęto, że od uczestnictwa w Mszy św. zwolnione powinny być dzieci do lat siedmiu, chorzy, ludzie starsi o ograniczonych możliwościach poruszania się. Na podstawie analizy struktury demograficznej przeciętnej parafii wiejskiej i miejskiej ustalono, iż jest to 18% populacji, co jednocześnie oznacza, że zobowiązani do uczęszczania na niedzielną mszę św. stanowią 82% wiernych.”

Nie moża więc powiedzieć, że owe 18% nie uczestniczy we Mszy, a więc modli się w domu.

Janusz Palikot

Mamy właśnie świeże sondaże regionalne, Kalisz wygrywa w Warszawie, Kutz goni Buzka, choć wciąż jest drugi, Hartman wyprzedził Senyszyn, a Siwiec Łybacką, mamy w tej chwili 11 proc. według tego sondażu, jestem pewien…

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Odwołując się bezpośrednio do słów Janusza Palikota, wspomniane sondaże to przeprowadzane co 2-3 tyogdnie tzw. inside polls. Nie są one dostępne dla opinii publicznej (nie ma informacji na oficjalnej stronie internetowej), brak też wskazania ich metodologii i tym samym nie są weryfikowalne.

Janusz Palikot

Wczoraj w sondażu ulicznym e-wybory mamy 8 proc., też to jest dobry wynik.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Spośród 9 partii/komitetów ujętych we wspomnianym badaniu opinii publicznej Twój Ruch uplasował się na 4. miejscu z 8% poparcia.

Janusz Palikot

80 proc. prawa, które obowiązuje w Polsce jest stanowione w Unii Europejskiej

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

W trakcie działania Sejmu VI kadencji, spośród 952 uchwalonych ustaw-170 z nich (18%) zostało oznaczonych jako wykonujące prawo UE. Jednak szacuje się, że ok 75% ustawodawstwa krajowego jest tworzone w związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Biorąc te dane pod uwagę, trudno jest zweryfikować rzeczywisty wpływ aktów uchwalanych przez organy i instytucje UE na prawo, które powstaje w Polsce. 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >