Janusz Palikot na czacie Dziennika Wschodniego

Janusz Palikot, kandydat na posła Sejmu VIII kadencji startujący z pierwszego miejsca listy numer 6 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni w okręgu numer 6 (Lublin) był gościem czatu organizowanego przez gazetę Dziennik Wschodni.

Internauci mieli okazję zapytać polityka o propozycje programowe jego ugrupowania, związane również z Lubelszczyzną. Wśród tematów pojawiły się także kwestie światopoglądowe.

Zespoł Demagog.org.pl sprawdził jego wypowiedzi zawierające informacje obiektywnie sprawdzalne. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi ocenami i uzasadnieniami.

[fot. flickr.com / CC BY-SA 2.0]

Sprawdzone wypowiedzi

Janusz Palikot

W Polsce prąd jest 2 razy droższy niż średnio w UE.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi Eurostatu dotyczącymi ceny energii elektrycznej wynika, że w drugiej połowie 2014 roku cena nominalna prądu w UE to 0,208 euro za kWh dla gospodarstw domowych i 0,120 euro za kWh dla przemysłu, zaś w Polsce było to 0,141 euro za kWh dla gospodarstw domowych i 0,083 euro za kWh dla przemysłu. W obu przypadkach jest to niższa, a nie wyższa cena. Wypowiedź należy uznać za fałszywą.

Janusz Palikot

Odprawa nie przysługuje posłowi, który sam składa rezygnację z pełnionego mandatu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Kwestię odprawy dla parlamentarzystów reguluje ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Artykuł 39 ustęp 1 tego aktu prawnego stanowi, że: “Posłowi i senatorowi w związku z zakończeniem kadencji przysługuje odprawa parlamentarna w wysokości trzech uposażeń. Odprawa nie przysługuje, jeżeli poseł lub senator został wybrany na następną kadencję”. Kolejny ustęp reguluje jeszcze kwestię odprawy pośmiertnej. Ustawa innych wypadków nie przewiduje, oznacza to, że poseł i senator zrzekający się mandatu, w myśl tych przepisów nie może otrzymać odprawy.

Janusz Palikot

Ponieważ zrobiłem to już po raz drugi, w poprzedniej kadencji też odszedłem i złożyłem mandat, to znaczy że zrezygnowałem łącznie z kwoty 66 tys. zł.

 

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, uposażenie poselskie odpowiada wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu obsługi lat. Jest to kwota w wysokości 9892,30 zł brutto. Zatem trzykrotność uposażenia wynosi 29 676,9 zł brutto.

Janusz Palikot rzeczywiście zrzekł się dwukrotnie mandatu. Pierwszy raz jako poseł VI kadencji Sejmu w dniu 10.01.2011 r., drugi raz jako poseł VII kadencji Sejmu w dniu 11.09.2015 r..

Wypowiedź uznajemy jednak za manipulację. Po pierwsze, kwota podana przez polityka (66 tys.) nie pokrywa się z dwukrotnością odprawy (59 353,8 zł brutto) i wykracza poza uznawany przez nas 5% margines błędu. Po drugie, gdyby nie zrzekł się mandatu jako poseł VI kadencji nie otrzymałby odprawy w myśl art. 39 ust. 1 wspomnianej ustawy (Odprawa nie przysługuje, jeżeli poseł lub senator został wybrany na następną kadencję), ponieważ został posłem VII kadencji. W sytuacji zrzeczenia się mandatu i nie uzyskania reelekcji, nie mógłby zrzec się go po raz drugi jako poseł VII kadencji. Zatem niemożliwa jest sytuacja, w której Janusz Palikot zrezygnowałby dwukrotnie z odprawy poselskiej.

Janusz Palikot

W tej kadencji Sejmu pięciokrotnie składaliśmy projekty zmian przepisów których celem było zalegalizowanie marihuany…. Sejm odrzucił wszystkie te projekty głosami PO i PSL.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W VII kadencji Sejmu (2011-2015) posłowie Ruchu Palikota i Twojego Ruchu złożyli 3 projekty ustaw związane z legalizacją marihuany:

  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (dotyczy wprowadzenia definicji dla terminu „środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek oskarżonego” w formie tabeli wartości granicznych narkotyków umieszczonej w rozporządzeniu do ustawy) wniesiony 20.01.2012 roku – Komisja Ustawodawcza stwierdziła sprzeczność z ustawą o prokuraturze oraz zasadami techniki prawodawczej, nie nadano mu biegu legislacyjnego

  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (dotyczy umożliwienia prowadzenia leczenia substytucyjnego przez odpowiednio przygotowanego lekarza psychiatrę w ramach praktyki lekarskiej; wprowadzenia upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia, które ma określić ilość określonych środków odurzających i substancji psychotropowych, którą należy uznać za „nieznaczną” a także możliwość uprawy konopi na własny użytek i w celach medycznych określonych przez lekarza) wniesiony razem z grupą posłów PO 04.06.2012 roku – wycofany ze względu na złożenie przez wnioskodawców projektu ustawy regulującego tę samą problematykę

  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (dotyczy umożliwienia legalnej uprawy i konsumpcji marihuany na własny użytek w ramach tzw. klubów konopnych przez ich pełnoletnich członków) wniesiony 24.05.2013 roku – Komisja Ustawodawcza stwierdziła niezgodność z Konstytucją, nie nadano mu biegu legislacyjnego

Z trzech projektów dwa zostały odrzucone w głosowaniu przez Komisję Ustawodawczą, ale jeden został wycofany przez samych wnioskodawców. W związku z tym nie można uznać tego stwierdzenia za prawdziwe, pomijając nawet liczbę złożonych projektów.

Janusz Palikot

My w tej kadencji dwukrotnie składaliśmy odpowiedni projekt ustawy jako Ruch Palikota i Twój Ruch [dot. kwoty wolnej od podatku].

Prawda Ukryj uzasadnienie

Posłowie Twojego Ruchu rzeczywiście złożyli w Sejmie dwa projekty ustaw dotyczące kwoty wolnej od podatku:

Wszystkie zostały odrzucone przez Sejm w I czytaniu.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >