Janusz Palikot o sondażach

03.02.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Tabela przedstawia wyniki najnowszych sondaży przedstawiających preferencje partyjne: TNS Polska dla „Wiadomości” TVP1, IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, CBOS oraz Millward Brown dla Faktów TVN i TVN24. Jak widać, spośród czterech pracowni Millward Brown nie podał wyniku Twojego Ruchu. Można więc uznać wypowiedź za prawdziwą.

TNS Polska

16-21.01.2015

IBRIS Homo Homini

30-31.01.2015

CBOS

8-14.01.2015

Millward Brown

12.01.2015

PO

33%

34%

40%

34%

PiS

33%

33%

29%

34%

PSL

6%

8%

7%

6%

SLD

8%

8%

6%

9%

KNP

3%

1%

4%

3%

TR

1%

2%

< 0,5%

KORWiN

4%

Inne Partie

2%

0%

3%

Niezdecydowani

14%

10%

11%

14%

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.