Janusz Palikot: sankcje, Andrzej Duda i Twój Ruch

23.02.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według szacunków Komisji Europejskiej z dnia 3 września 2014 opartych o dane o eksporcie do Rosji z roku 2013, sankcje rosyjskie spowodują w całej Unii Europejskiej straty rzędu 5,06 miliarda euro przy całościowej wartości eksportu produktów rolnych wynoszącej 11,86 mld euro. Najbardziej ucierpiała na tym Litwa (922 mln)a dopiero później Polska (840 mln),w związku z czym wypowiedź należy uznać za fałszywą.

Dla porównania kolejne w zestawieniu Niemcy stracą 589 mln euro,Hiszpania 326 mln,  Francja straci 229 mln euro, a Wielka Brytania “tylko” 20 mln.

Jednocześnie raport Parlamentu Europejskiego podkreśla, że produkty rolne stanowią stosunkowo małą część całości PKB Unii Europejskiej (1,7%), a jeżeli chodzi o stosunek do całości eksportu, wynosi on 6,6%.

Publikacja think tanku European Council on Foreign Relations zakłada, że najbardziej narażone na sankcje są kraje najbardziej powiązane handlowo z Rosją, czyli kolejno: Niemcy, Holandia, Włochy oraz Polska.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.