Janusz Palikot w Poranku Tok FM

Janusz Palikot w Poranku Radia TOK FM przekonywał do swojej wizji prezydentury, prezentował program dla przedsiębiorców, oraz porównywał obecne sondaże z tymi z 2011 roku.

Sprawdzone wypowiedzi

Janusz Palikot

W 2011 też miałem 2 proc. Na miesiąc przed wyborami nie wiadomo było, jak będzie. Było 10 proc.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według sondażu przeprowadzonego przez TNS OBOP poparcie dla Ruchu Palikota zanotowało wzrost z 1% na 3%. Jednak wśród wyborców niezdecydowanych poparcie Ruchu Palikota wynosiło 2%.

Prawdą jest, że w wyborach parlamentarnych Ruch Palikota ostatecznie uzyskał wynik na poziomie 10% (dokładnie 10,02%).

Janusz Palikot

Chodzi o to, żeby zdjąć te 1100 zł, które musi płacić każdy mały przedsiębiorca na rzecz ZUS, czy zarabia czy nie, co powoduje patologiczny rynek pracy, w wyniku czego większość ludzi w Polsce jest zatrudniona na umowy inne niż o pracę.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

 

Zgodnie z tabelą składek na stronie ZUSu pracodawcy w okresie styczeń-marzec winni odprowadzić 1095,37 zł, lub 1037,17 zł składki na którą składa się:

  1. Ubezpieczenie społeczne bez składki na “dobrowolne ubezpieczenie chorobowe” (699,56 zł)

           lub ze składką na “dobrowolne ubezpieczenie chorobowe”  (757,76 zł)

  1. Ubezpieczenie Zdrowotne (279,41 zł)

  2. Fundusz Pracy (58,20 zł)

Natomiast w okresie kwiecień-grudzień winni odprowadzić 1092,28 zł, lub 1034,08 zł.
Natomiast zgodnie z raportem “RYNEK PRACY I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW

DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013” Polacy pracujący na umowach o pracę tj. umowie na czas określony i umowie na czas nieokreślony stanowią 72,8% (dane na rok 2013) (str.26)

Janusz Palikot

1,6 bln to polskie PKB. To cztery razy budżet naszego państwa. A pieniądze z UE to tylko 400 mld zł na 5 lat.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

PKB jest jednym z podstawowych mierników dochodu narodowego i jest to wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych w określonym czasie (najczęściej bierze się pod uwagę rok), które zostały wytworzone na terenie danego kraju. Budżet to plan dochodów i wydatków państwa.

Polskie PKB w roku 2014 wynosiło dokładnie 546.644 mld dolarów, czyli jest to około 2 bln złotych (kurs dolara według NBP na dzień 17.04.2015), a nie tak jak wskazał Janusz Palikot 1,6 bln.

Budżet Polski na rok 2014 wyniósł 0,27 bln złotych, więc 4 razy budżet naszego państwa to dopiero 1,05 bln złotych. To oznacza, że pomnożenie naszego budżetu państwa przez 4 nie daje polskiego PKB. Pieniądze z EU na lata 2014-2020 to 82,5 mld euro, czyli 330 mld złotych, co również nie zgadza się z przedstawioną liczbą.

PKB na rok 2014:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=31&pr.y=13&sy=2013&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=964&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=

Budżet państwa:

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzetowe/2014/ustawa

Pieniądze z UE na lata 2014-2020:

https://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >