Janusz Palikot w Radiu ZET

Radiu ZET Janusz Palikot wypowiada się na temat klauzuli sumienia. Czy jest nam wszystko jedno?

Sprawdzone wypowiedzi

Janusz Palikot

klauzula sumienia została nam zalecona przez Komisję Europejską i została, dlatego w Polsce wprowadzona, zresztą za rządów Leszka Millera, przypomnę, wtedy, kiedy właśnie żeśmy adoptowali wiele przepisów unijnych

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W czasie rządów koalicji SLD-PSL pod przewodnictwem Włodzimierza Cimoszewicza wprowadzono zapis o klauzuli sumienia, który został zawarty w  art. 39 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996:

Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >