Janusz Palikot w Salonie Politycznym Trójki

Janusz Palikot był gościem Salonu Politycznego Trójki. Rozmowa dotyczyła głównie kwestii kampanii prezydenckiej. Ponadto poruszone zostały kwestie stanu obronności polskiej, która według Palikota nie jest na wystarczającym poziomie, zwłaszcza porównując ją ze zdolnościami Federacji Rosyjskiej. W tej kwestii odnosimy do porównania prezentowanego przez portal Global Fire Power.

Janusz Palikot poruszył również kwestię zarobków w Polsce na tle wypłat w pozostałych krajach Europy.

Sprawdzone wypowiedzi

Janusz Palikot

Za powstania (…) płacimy byciem najsłabiej opłacanymi Europejczykami.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi Eurostatu, w roku 2014 średnie roczne zarobki netto w Polsce wyniosły 7,613.86 euro (10,123.56 euro brutto), ale nie były to najniższe zarobki w Europie, ponieważ niższe płace były w Turcji 7,084.18 (9 760,88 euro) i na Węgrzech 6,384.90(9 747,93 euro brutto). Warto zauważyć, że nie są znane dane dla kilku innych krajów Europy, m.in. dla Łotwy, Litwy, Rumunii i Bułgarii, gdzie w 2013 roku średnia roczna suma płac była niższa niż w Polsce.

Janusz Palikot

Polska ma cztery łodzie podwodne do złomowania w 2016 roku.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Dla informacji dotyczącej złomowania okrętów podwodnych nie można znaleźć żadnych źródeł. Weryfikacji zaś można poddać ewentualnie wycofanie okrętów z eksploatacji.

Odwołując się do zapytania Marka Opioły do ministra obrony narodowej o terminy wycofania z eksploatacji okrętów podwodnych i odpowiedzi na nie udzielonej – termin nie został dokładnie określony. Z drugiej strony – Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska podaje inne daty:

“ (…) mają być wycofane ze służby: ORP ˝Orzeł˝ – w 2022 r. (po 38 latach), ORP ˝Kondor˝ – w 2014 r., pozostałe okręty: ˝Sokół˝, ˝Sęp˝ i ˝Bielik˝ – w 2017 r. (4 ostatnie typu Kobben)”.

Zaś projekt “Koncepcji rozwoju Marynarki Wojennej”, do której odwołuje się posłanka, nie jest dostępny w pełnej wersji.

Janusz Palikot

Polska ma 42 samoloty zdolne do działań bojowych przy dziesiątkach tysięcy samolotów rosyjskich

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Polska posiada 467 samolotów łącznie ze śmigłowcami z czego 99 samolotów jest zdolnych do działań bojowych. Rosja dysponuje 3429 samolotami łącznie ze śmigłowcami, z czego 1305 samolotów zdolnych jest do działań bojowych.

Janusz Palikot

Mamy armię stutysięczną (…)

Prawda Ukryj uzasadnienie

Polska dysponuje armią w liczbie 100 tys żołnierzy. Dla porównania: w Wielkiej Brytanii liczba żołnierzy wynosi 147 tys, we Francji 203 tys, a w Niemczech 179 tys.

Janusz Palikot

(…) i zdolność mobilizacji około miliona

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zdolność mobilizacyjna to zaledwie ponad połowa z tego co podał Janusz Palikot i wynosi 515 tys.

Janusz Palikot

Rosjanie 20 milionów mogą zmobilizować.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Rosyjskie rezerwy wynoszą 2,485 mln, jest to zatem ponad 8 razy mniej od danych przytoczonych przez Janusza Palikota.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >