Janusz Piechociński i Paweł Kukiz w „Kropce nad i”

30.11.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Rząd niemiecki faktycznie zarzucił plany wprowadzenia dodatkowych opłat (niem. Klimaabgabe, ang. levy) od elektrowni opalanych węglem brunatnym. (doniesienia branżowe w jęz. ang.)

Aby zrealizować cel ograniczenia emisji dwutlenku węgla, rząd wprowadzi od 2016 roku program wygaszania elektrowni węglowych, realizowany poprzez przeniesienie 2.7 GW mocy (produkcja ok. 5 elektrowni) pochodzącej z elektrowni opartych o węgiel brunatny do rezerwy energetycznej, uruchamianej jedynie w razie nadzwyczajnej potrzeby (nie produkującej energii na co dzień). Po czterech latach elektrownie przeniesione do rezerwy zostaną zamknięte. Przez siedem lat rząd niemiecki będzie wypłacał operatorom energetycznym ok. 230 mln euro rocznie w ramach rekompensaty za pozostawanie w stanie gotowości oraz późniejsze zamknięcie elektrowni.

Wypowiedź należy uznać manipulację, ponieważ z prawdziwych informacji Paweł Kukiz wyciąga fałszywe wnioski, sugerując powrót Niemiec do energetyki opartej na węglu. Lider ugrupowania Kukiz’15 nie informuje o programie wygaszania elektrowni, który ma przyczynić się do realizacji niemieckich celów klimatycznych na rok 2020 (tj. m.in. redukcji emisji CO2 o 40% wobec poziomu z roku 1990, czyli o 22 mln ton) poprzez wyeliminowanie ok. 13% mocy (12,5 mln ton emisji CO2) wytwarzanej w Niemczech w 2015 roku przez elektrownie spalające węgiel brunatny (która według Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems wyniosła łącznie ok. 21,14 GW).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.