Janusz Piechociński o liczbie emigrantów z Polski

7 stycznia 2019 roku Janusz Piechociński dodał tweet z informacjami na temat liczby emigrantów z Polski w Unii Europejskiej, całej Europie i na świecie. Zespół Demagoga sprawdził dane zawarte w tym tweecie.

Sprawdzone wypowiedzi

Janusz Piechociński

W końcu 2017 roku za granicą przebywało czasowo około 2,5 mln Polaków, tj. o 25 tys. (1 proc.) więcej niż w 2016 roku. W krajach europejskich przebywało około 2,2 mln (o 27 tys. więcej niż w 2016 r.), przy czym zdecydowana większość – około 2,1 mln – w państwach członkowskich UE.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wypowiedź J. Piechocińskiego jest w pełni zgodna z danymi zawartymi w “Informacji o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2017” Głównego Urzędu Statystycznego. Względem danych GUS autor dokonał poprawnych zaokrągleń.

Według stanu na koniec 2017 roku, za granicą przebywało czasowo (powyżej 3 miesięcy) około 2 540 tys. stałych mieszkańców Polski. Była to liczba o 25 tys. większa niż w roku 2016 (2 515 tys.). Między latami 2016 a 2017 wystąpił więc wzrost o około 1%.

W końcu 2017 roku w krajach Europy poza Polską przebywało czasowo 2 241 tys. Polaków. Była to liczba o 27 tys. większa niż w roku 2016 (2 214 tys.).

Z kolei na terenie państw Unii Europejskiej, według stanu na koniec roku 2017, przebywało 2 121 tys. Polaków.

Share The Facts
Janusz Piechociński
Polskie Stronnictwo Ludowe


W końcu 2017 roku za granicą przebywało czasowo około 2,5 mln Polaków, tj. o 25 tys. (1 proc.) więcej niż w 2016 roku. W krajach europejskich przebywało około 2,2 mln (o 27 tys. więcej niż w 2016 r.), przy czym zdecydowana większość – około 2,1 mln – w państwach członkowskich UE.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >