Janusz Piechociński o polskim samochodzie elektrycznym

20 września na profilu Janusza Piechocińskiego na Twitterze opublikowano wpis, dotyczący spółki, która realizuje projekt polskiego samochodu elektrycznego. Sprawdziliśmy prawdziwość danych w nim zamieszczonych.

Sprawdzone wypowiedzi

Janusz Piechociński

Prawda Ukryj uzasadnienie

Projektem polskiego samochodu elektrycznego zajmuje się spółka ElectroMobility Poland SA, której udziałowcami są cztery koncerny energetyczne, w których państwo ma pakiety kontrolne akcji: Tauron, PGE, Energa i Enea. Wg sprawozdania za 2017 r. kapitał podstawowy spółki wynosił 10 000 000 zł. Z tego na wynagrodzenia wydano 1 224 084,21 zł.

Co do wyniku finansowego, spółka w zeszłym roku osiągnęła stratę netto 2 683 997,75 zł.

Z kolei w styczniu br. została ona dokapitalizowana przez PGE kwotą 20 000 000 zł, na mocy uchwały zgromadzenia akcjonariuszy.

Wszystkie elementy wypowiedzi są zatem prawdziwe.

W celu znalezienia sprawozdania spółki, pod podanym wyżej adresem należy wpisać jej nr KRS: 0000651242.

Share The Facts
Janusz Piechociński
Poseł PSL


Jak idzie budowa polskiego samochodu elektrycznego? Na pensje wydali ponad milion, roztrwonili już jedną czwartą kapitałów, poprosili o dodatkowe 20 mln.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >