Janusz Piechociński o SKOK

Janusz Piechociński był gościem Moniki Olejnik. Rozmowa dotyczyła nadchodzących wyborów prezydenckich i roli Adama Jarubasa. Ciekawym elementem było jednak pytanie dotyczące SKOKów, które stały się jednym z większych tematów w krajowej debacie publicznej. Wypowiedź wicepremiera postanowiliśmy rozbić na kilka części i po kolei przeanalizować przedstawiane w niej tezy.

Sprawdzone wypowiedzi

Janusz Piechociński

Skala tego, co się wydarzyło w systemie SKOK, po pierwsze godzi w bankowość, także w bankowość spółdzielczą, a najzdrowszą częścią naszej bankowości jest sektor banków spółdzielczych i szkoda,

 że także ten sektor dzisiaj płaci podwyższonymi wpłatami, bo to jest bodajże, jak pamiętam, system tylko banków spółdzielczych zapłaci w tym roku dodatkowe 190 milionów złotych właśnie na ten fundusz gwarancyjny (…)

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Decyzją Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wysokość stawek opłat wnoszonych przez banki objęte obowiązkowym systemem gwarantowania w 2015 roku rzeczywiście wzrosła:

  • w przypadku opłaty rocznej z 0,1% do 0,189% 12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia innych norm określonych w ustawie Prawo bankowe, na dzień 31 grudnia 2014 r. (uchwała nr 28/2014)

  • w przypadku opłaty ostrożnościowej z 0,04% do 0,05% 12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia innych norm określonych w ustawie Prawo bankowe, na dzień 31 grudnia 2014 r. (uchwała nr 29/2014)

Jednak określenie wysokości wpływów z tego tytułu do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, szczególnie z samego tylko sektora banków spółdzielczych jest na ten moment przedwczesne i nie do zweryfikowania w żadnym dostępnym publicznie źródle.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje o wysokości zgromadzonych środków i uzyskanych wpływach w Raporcie Rocznym dostępnym na stronie Funduszu www.bfg.pl (przykładowy Raport Roczny za rok 2013). Jest on natomiast po zebraniu i opracowaniu potrzebnych informacji publikowany z reguły w roku kolejnym, niż ten którego dotyczy.

W związku z tym dla rzetelnej weryfikacji tej wypowiedzi potrzebne są dane, które zostaną udostępnione przez BFG w Raporcie Rocznym za rok 2015, który na tę chwilę nie jest dostępny i ukaże się najprawdopodobniej dopiero w roku 2016.

Janusz Piechociński

(…) poprzez który nastąpiło wypłacenie już ponad trzech miliardów złotych

Prawda Ukryj uzasadnienie

Bankowy Fundusz Gwarancyjny przeznaczył na wypłaty deponentom i udzielenie dotacji Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo Kredytowym łączną kwotę 3.179.851.046,54 zł (słownie: trzy miliardy sto siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt cztery grosze).

Biorąc pod uwagę poszczególne Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe:

SKOK Wspólnota – 815.660.818,38 zł

SKOK Wołomin – 2.246.390.228,16 zł

SKOK im. św. Jana z Kęt przejęty przez Alior Bank Spółka Akcyjna – 15.900.000 zł

SKOK im. Mikołaja Kopernika przejęty przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank Pekao SA) – 101.900.000 zł

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >