Janusz Piechociński o spadku wartości rubla

29.08.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Dane Narodowego Banku Polskiego przedstawiają kurs rubla rosyjskiego na dzień 2 stycznia br. oraz z ostatniego dnia marca. W styczniu wartość rubla wynosiła 0.0919 PLN, natomiast 31 marca 0.0852 PLN. Spadek wartości waluty nie wyniósł jednak 10%, jak przekonuje minister, a 7.29%.

Biorąc pod uwagę stosunek wartościu rubla do euro dochodzimy do nieco innych wniosków, które jednak nadal stoją w sprzeczności ze słowami Janusza Piechocińskiego. 31 grudnia 2013 rubel kosztował 0.02206 euro, a 31 marca 0.0205, co daje nam spadek o 7,07%

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.