Janusz Piechociński w Jedynce Polskiego Radia

Gościem Jedynki Polskiego Radia był Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki, szef Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Sprawdzone wypowiedzi

Janusz Piechociński

Bo niektóre kraje przedwcześnie weszły do strefy euro, patrz Grecja, inne weszły, wydawało się, w dobrym momencie, tak jak Słowenia, po czym po dwóch latach utraciły przewagi konkurencyjne i w roku 2010 miały minus 10% spadku PKB.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Choć problemy gospodarcze o których mówi premier Piechociński są jak najbardziej prawdziwe, zawyżył on ponad dwukrotnie wartość procentową spadku PKB Słowenii.

 

Jak wynika z zestawienia przygotowanego przez Eurostat, PKB Słowenii po osiągnięciu najwyższej jak dotąd wysokości 37,244 miliardów euro w 2008 roku (rok po wejściu do strefy euro), w roku 2010 spadło do 35,484 miliardów. Spadek ten, choć znaczący, to tylko niespełna 5% PKB.

 

Tendencja do zmniejszania się PKB po roku 2008 nie dotyczy jednak tylko Słowenii. Analizując dane dotyczące Grecji, o której Janusz Piechociński wspominał wcześniej w swojej wypowiedzi, można dostrzec, iż po latach konsekwentnego wzrostu PKB od wstąpienia do strefy euro (2002 – 156,614 miliardów euro) do roku 2008 (233,197 miliardów euro), w latach 2009-2010 PKB skurczyło się o około 5 procent, do wartości 222,151 miliardów euro.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >