Janusz Śniadek o zarobkach działaczy „S”

Janusz Śniadek był gościem Radiowej Jedynki (Sygnały Dnia). W wywiadzie odniósł się do zarobków działaczy Solidarności.

Sprawdzone wypowiedzi

Janusz Śniadek

[o zarobkach przewodniczącego Solidarności] Wszystko jest wiadome, to jest w statucie, to jest poniżej trzech średnich krajowych, to jest w uchwale finansowej Związku…

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jak czytamy w Uchwale nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku

Rozdział III

Wynagrodzenia pracowników Związku pochodzących z wyboru

§ 7

1. Wysokość miesięcznych wynagrodzeń etatowych pracowników Związku pochodzących z wyboru, ustala i finansuje odpowiednio Komisja Krajowa, zarząd regionu, rada krajowego sekretariatu branżowego i Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, w kwotach nieprzekraczających maksymalnych wysokości:

1/ przewodniczącego:

d/ Komisji Krajowej – 2,9-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku ogłaszane przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”,

Janusz Śniadek

Członkowie Komisji Krajowej nie zarabiają z definicji, oni funkcjonują w Związku na różnych miejscach i ich zarobki wynikają wyłącznie z tego, jakie funkcje sprawuje, a więc bardzo wiele osób, które pracuje zawodowo i ich wynagrodzenia to są wynagrodzenia, jakie otrzymują ze stosunku pracy w zakładzie, w którym pracują.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z Uchwałą, jedynie członkowie prezydium Komisji Krajowej dostają wynagrodzenie nieprzekraczające 0,8-krotnego wynagrodzenia przewodniczącego Komisji Krajowej.

Regularni członkowie Komisji Krajowej nie są wymienieni w Uchwale.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >