Jarosław Gowin o prawie i postępowaniu karnym

W rozmowie z Jackiem Bańką prowadzoną w Radio Kraków Jarosław Gowin skomentował z pozycji byłego Ministra Sprawiedliwości zmiany jakie wprowadziła do sposobu orzekania przez sądy nowelizacja Kodeksu Karnego mająca zmniejszyć obecną wśród sędziów tendencję do orzekania kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem.

Sprawdzone wypowiedzi

Jarosław Gowin

Byłem pierwszym ministrem, który się zgodził na ekstradycję do USA naszego obywatela.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Jak udało nam się ustalić, Jarosław Gowin był ministrem w trakcie wspomnianej przez niego ekstradycji – jednak postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte przez jego poprzednika, jeszcze w roku 2009. Sprawa zakończyła się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego umożliwiającym ekstradycję, która finalnie miała miejsce w czasie kadencji Jarosława Gowina – trudno jednak uznać wykonanie decyzji jego poprzednika za „zgodzenie się na ekstradycję” – dlatego też wypowiedź tę uznaliśmy za manipulację, przypisującą niezgodne z prawdą wnioski do faktycznych wydarzeń.

Na podstawie orzeczenia Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 9 czerwca 2009 dopuszczającego możliwość ekstradycji do Stanów Zjednoczonych Randy’ego Craig’a Levine’a w celu przeprowadzenia postępowania karnego w sprawie 07-80128-CR-Hurley, dotyczącej oszustwa oraz orzekającego niedopuszczalność wydania skarżącego w cel przeprowadzenia postępowania karnego w sprawie 05-80089-CR-Cohn, dotyczącej fałszywego oświadczenia i krzywoprzysięstwa (sygn. akt III Kop 48/09), utrzymanego w mocy postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 lipca 2009r (sygn. akt II AKz 296/09), Minister Sprawiedliwości wydał dnia 24 sierpnia 2009r. postanowienie o wydaniu i częściowej

odmowie wydania państwu obcemu (Stanów Zjednoczonych) osoby ściganej (nr PR VI Oz 597/08/E). Zgodność przepisów dopuszczających ekstradycję z konstytucją została potwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 21 września 2011r. (sygn. akt SK 6/10)

We wspominanym okresie kiedy proces ekstradycji został zainicjowany, Ministrem Sprawiedliwości był Andrzej Czuma. Jarosław Gowin zajął wspomniany urząd dopiero w listopadzie 2011 roku, w chwilę po wznowieniu biegu ekstradycji wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego też, chociaż sama ekstradycja miała miejsce pod jego rządami, trudno uznać, by Jarosław Gowin faktycznie był pierwszym ministrem, który na wydanie polskiego obywatela wyraził zgodę – czynność ta została po prostu zakończona pod jego rządami.

Jarosław Gowin

Jacek Bańka: Mamy też zmiany w kodeksie karnym. Mniej „zawiasów”, więcej grzywien i kar łączonych. To coś zmieni?

Jarosław Gowin: – Zmieni. To rozwiązania wprowadzone przez rząd, ale ja głosowałem za. Ja te zmiany zainicjowałem.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Uchwalona przez Sejm 15 stycznia 2015 r. ustawa o zmianie ustawy Kodeks Karny i niektórych innych ustaw  została przyjęta na podstawie projektu ustawy opracowanego przez  Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego z kadencji 2009-2014, co zostało podkreślone w uzasadnieniu ustawy:

Projekt ustawy został przedłożony Ministrowi Sprawiedliwości w dniu 5 listopada 2013 r., trafił do konsultacji społecznych 16 grudnia 2013 r.  – od 6 maja tego roku to stanowisko zajmował już Marek Biernacki.

Twierdzenie że Jarosław Gowin zainicjował uchwalenie nowelizacji Kodeksu Karnego nie znajduje oparcia w żadnym oficjalnym źródle, brak w tej kwestii także jakichkolwiek wiarygodnych doniesień prasowych – jego wypowiedź należy więc uznać za nieweryfikowalną.

 

Jarosław Gowin

Jesteśmy na 1 miejscu na świecie jeśli chodzi o liczbę wyroków w zawieszeniu.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Według Rocznika Statystycznego z 2014 roku w Polsce w roku 2012 było 265 876 prawomocnie skazanych dorosłych, w przypadku 224 185 osób zastosowano pozbawienie wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania krary – około 84,31%.

Dla porównania w Wielkiej Brytanii na 1 221 445 spraw karnych tylko 44 358 zakończyło się warunkowym zawieszeniem wykonania kary – około 3,63% sprawy.

Chociaż różnica jest znaczna, nie istnieje niestety żadne opracowanie naukowe czy nawet ranking określający częstotliwość wykorzystywania warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności na świecie, czy nawet wśród krajów Unii Europejskiej. Dlatego też wypowiedź tę należy uznać za nieweryfikowalną.

 

Jarosław Gowin

Jesteśmy też tym krajem, gdzie procentowo najwięcej osób jest osadzonych w więzieniach.

 

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według danych zgromadzonych przez The International Centre for Prison Studies Polsce daleko do pierwszego miejsca w rankingu ilości więźniów na 100 000 mieszkańców – w rankingu zajmujemy 68 miejsce, na sto tysięcy osób w Polsce karę pozbawienia wolności odbywa średnio 201 osób. Przed nami znajdują się takie kraje jak chociażby Stany Zjednoczone (drugie miejsce, 707 więźniów na 100 000 osób), Federacja Rosyjska (10. miejsce, 467 więźniów), Białoruś, Litwa czy Meksyk.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >