Jarosław Gowin w Sygnałach dnia

Jarosław Gowin wypowiadał się w Sygnałach dnia na temat walki z dopalaczami oraz sytuacji w prokuraturze.

Sprawdzone wypowiedzi

Jarosław Gowin

Taki pomysł istnieje od 2012 r.(na walkę z dopalaczami) wtedy ten projekt zgłosił Klub Parlamentarny PIS ten projekt przewiduje, żeby dany specyfik czyt. dopalacz był dopuszczony do obrotu, do handlu to musi być na to zgoda przy spełnieniu procedur takich jak zgoda na obrót lekiem.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Projekt o którym mówi Jarosław Gowin tj. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw został złożony przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 4 października 2010r. Projekt rzeczywiście miał tak zmienić ustawę – Prawo farmaceutyczne, aby dopalacze traktowane były jak leki. Pojawia się w nim zdanie “Ilekroć w ustawie jest mowa o produkcie leczniczym, należy przez to rozumieć także dopalacze.” Wypowiedź jest fałszywa ponieważ projekt tej ustawy został wniesiony w 2010 roku a nie jak twierdzi Jarosław Gowin w 2012. W roku 2012 nie została wniesiona przez KP PIS żadna ustawa, która przewiduje walkę z dopalaczami.

Jarosław Gowin

Zasada kontradyktoryjności i nowy Kodeks Postępowania Karnego miały być dopełnione przez nową ustawę o prokuraturze przygotowałem tę nową ustawę jeszcze w roku 2012. Wtedy Donald Tusk nie nadał biegu tej ustawie, a potem Cezary Grabarczyk wyrzucił ten projekt do kosza.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Projekt ustawy  Prawo o prokuraturze/ Projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze został zgłoszony 10-07-2012r. przez Ministra Sprawiedliwości, którym wówczas był Jarosław Gowin. Rada Ministrów na której czele stał wtedy Donald Tusk 11-09-2012r. omawiała projekt tej ustawy i zobowiązała Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu nowej ustawy o prokuraturze. Pomimo uzgodnień między ministerstwami projekt nie został przegłosowany na Radzie Ministrów i nie został skierowany do Sejmu. Widnieje on jednak ciągle na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości jako projekt ustawy i praca nad nim nie została w żaden oficjalny sposób zakończona.

W tytule wywiadu ówczesnego Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka pojawia się sformułowanie “Projekt Gowina o prokuraturze do kosza”, jednak w samym wywiadzie to sformułowanie nie pada. Cezary Grabarczyk mówi jedynie ”Dostałem w spadku po poprzednim ministrze projekt, którego rząd nie przyjął. To znaczy, że mamy wolną rękę, aby ukształtować jego treść.” W związku z tym jak i biorąc pod uwagę, że zmienił się w międzyczasie Minister Sprawiedliwości nie można uznać, że ten projekt został “wyrzucony do kosza”

Jarosław Gowin

W Polsce mamy stosunkowo dużo prokuratorów bo ok. 5 tysięcy, ale 2 tys. z tych prokuratorów nie prowadzi żadnego postępowania.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W oparciu o dane z corocznego sprawozdania Prokuratora Generalnego z działalności prokuratury w Polsce, w roku 2014 r. limit etatów orzeczniczych w prokuraturach wynosił łącznie 6 553. Obsadę etatową stanowiło 6 216 osób, w tym 5 877 prokuratorów i 339 asesorów.

Obowiązki związane z nadzorem nad postępowaniem przygotowawczym sprawowało łącznie 275 osób. Natomiast faktycznie zatrudnione na stanowiskach orzeczniczych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury szczebla rejonowego, okręgowego i apelacyjnego były 5 173 osoby (na dzień 31.12.2014 r.). Liczba Prokuratorów, którzy nie prowadzili żadnego postępowania wynosiła 1043 osoby.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >