Jarosław Kaczyński – debata w Sejmie

Jarosław Kaczyński uzasadnienia wniosek o wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska. Czy zarzuty wobec rządu na pewno są słuszne?

Sprawdzone wypowiedzi

Jarosław Kaczyński

nadal działa Narodowy Fundusz Zdrowia, którego mechanizm funkcjonowania prowadzi do absurdów, prowadzi do sytuacji, że dzisiaj w Polsce bite są rekordy Europy, jeżeli chodzi o amputacje

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jak donosi Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej, Polska jest jednym z krajów, gdzie przeprowadza się najwięcej operacji usunięcia kończyn w Europie.

Dr. hab. Wacław Kuczmik, prezes PTChN, wskazuje, że w Polsce rocznie przeprowadza się 15 tysięcy amputacji, z czego 10 tysięcy to tzw. duże amputacje.

Portal Rynek Zdrowia donosi zaś, że w latach 2008-2011 w Polsce wykonywano od 6 do 10 tysięcy operacji tego typu a w 2012 roku już 12 tysięcy.

Co więcej, jest to jedna z największych liczb w Europie. PTChN, powołując się m. in. na słowa prof. Marii Szewczyk z Collegium Medicum UMK, podaje następujące dane: w Danii dokonuje się dwóch amputacji na 100 tysięcy mieszkańców rocznie, a w Hiszpanii i Holandii – jednej. W Polsce to 8 operacji na 100 tysięcy osób.

W związku z ogromną liczbą operacji usunięcia kończyn organizowany jest szereg akcji edukacyjnych, z których najbardziej znana jest ogólnopolska kampania edukacyjna “Ocal nogę”.

Jarosław Kaczyński

W roku 2013 Polska straciła 37 tys. mieszkańców

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jak podaje  Główny Urząd Statystyczny stan ludnośći w końcu 2013 roku wynosił ok. 38496 tysięcy osób, tj. o 37 tys. mniej niż przed rokiem.

 

Jarosław Kaczyński

liczba rodzących się dzieci – a jesteśmy w tej chwili pod tym względem na bardzo dalekim miejscu już nie tylko w Europie, ale na świecie, poniżej dwusetnego miejsca

Prawda Ukryj uzasadnienie

Polska zajmuje dokładnie 200 miejsce na świecie pod względem liczby narodzin na 1000 mieszkańców – wskaźnik ten wynosi 9,77. Gorzej jest, jeżeli chodzi o dzietność kobiet – na kobietę w wieku prokreacyjnym przypada 1,33 dziecka.

 

Jarosław Kaczyński

w 2013 znacznie zwiększyła się emigracja

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Nie ma jeszcze raportu GUS dotyczącego poziomu emigracji w roku 2013.

Demografowie, na czele z prof. Krystyną Iglicką-Okólską twierdzą, że liczba Polaków, którzy wyjechali w 2013 roku jest znacznie większa niż w 2012 r. (nawet do pół miliona osób)

 Wydatki z Funduszu Pracy, które w 2010 r. wynosiły 7 mld zł, teraz ciągle wynoszą 4,2 mld zł – chodzi o te wydatki na aktywizację bezrobotnych.

Jarosław Kaczyński

Jest program “Wielka rodzina”. Według ostatnich danych na przeszło milion uprawnionych do udziału w nim zgłosiło się 38 tys. rodzin

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Jarosław Kaczyński mówił o programie “Duża rodzina”. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Ministerstwo Pracy szacuje, że takich kart można wydać nawet milion. 10 lipca Ministerstwo poinformowało, że złożono 75 766 wniosków o Kartę Dużej  Rodziny (inne źródło).

 

Jarosław Kaczyński

Pamiętajcie państwo, jeżeli chodzi o rodziny dwa plus cztery i więcej, ok. 30% z nich żyje w sferze nędzy

Prawda Ukryj uzasadnienie

Interpretując użytą w zdaniu “sferę nędzy” zgodnie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych jako tzw. minimum egzystencji, możemy ją traktować jako najniższą granicę ubóstwa, poniżej której następuje zagrożenie życia i zdrowia (ubóstwo skrajne).

Wedle danych IPiSS, w 2013 roku ubóstwem skrajnym zagrożone było około 27% rodzin z czwórką lub więcej dzieci. Jest to tendencja wzrostowa w stosunku do roku 2012.

Podobne statystyki przedstawia Główny Urząd Statystyczny, podając, że w 2012 w rodzinach typu 2+4 i więcej 26,6% osób było zagrożonych ubóstwem skrajnym (dla porównania w 2010 i 2011 było to 24% osób). W tej kwestii widać ewidentną zależność między liczbą posiadanych dzieci a zagrożeniem ubóstwem, którą ilustruje poniższa tabela:

 

Typy gospodarstw domowych

% osób w GD o wydatkach pon. minimum egzystencji w 2012 roku

Małżeństwo bezdzietne

1,7

Małżeństwo + 1 dziecko

2,5

Małżeństwo + 2 dzieci

4,2

Małżeństwo + 3 dzieci

9,8

Małżeństwo + 4 dzieci i więcej

26,6

 

Tab.1. Odsetek osób w gospodarstwie domowym o wydatkach poniżej skrajnej granicy ubóstwa w zależności od typu GD w 2012 r. [opracowano na podstawie raportu GUS, Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS, Warszawa 2013]

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >