Jarosław Kaczyński w rozmowie z Niezależna.pl

Głównym tematem rozmowy Prezesa PiS z Samuelem Pereirą była kwestia wyborów samorządowych.

Sprawdzone wypowiedzi

Jarosław Kaczyński

Mieliśmy 32 tys. działaczy kandydujących w wyborach [samorządowych].

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wg informacji zamieszczonej na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, obejmujących listy wszystkich kandydatów startujących w wyborach samorządowych 2014, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość wystawił w sumie 31 854 kandydatów.

 

Jarosław Kaczyński

Niedawno ponownie podjęliśmy ten temat [kodeksu wyborczego] i nasz projekt został przez obóz rządzący (…) odrzucony.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W głosowaniu z dnia 5 grudnia 2014 roku przyjęto wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks Wyborczy. W głosowaniu wzięło udział 419 posłów, odrzucenie projektu poparło 232 z nich, przeciw było 184, a 3 wstrzymało się od głosu. Jeżeli chodzi o koalicję rządzącą PO- PSL jej głosy rozłożyły się następująco:

Za

Przeciw

Wstrzymane

PO

190

0

0

PSL

26

0

1

Odrzucenie projektu poparte zostało także przez koło Bezpieczeństwo i Gospodarka (10-za, 0-przeciw, 1-wstrzymane), oraz 6 posłów niezależnych.

Jarosław Kaczyński

W sensie politycznym, za całą sytuację odpowiada Bronisław Komorowski, którego kancelaria miała wpływ na działania policji w PKW.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Według Ustawy o Policji z 1990 roku:

Art.18.

1. W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego, zwłaszcza poprzez sprowadzanie:
1) niebezpieczeństwa powszechnego dla życia, zdrowia lub wolności obywateli,
(…)

3. Użycie Sił Zbrojnych, w przypadkach o których mowa w ust.1, następuje na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wydanego na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

 Nie doszło jednak do wymienionej sytuacji, więc jakiekolwiek rozkazy ze strony Prezydenta RP byłyby nadużyciem. Policja nie podlega w czasie pokoju bezpośrednio Prezydentowi, ale odpowiedniemu ministrowi. Obecnie jest to Minister Spraw Wewnętrznych.

Podobnie sprawa wygląda, jeśli chodzi o siły zbrojne. Te kwestie uregulowane są już konstytucyjnie.

 Art. 134.

  1. Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej.

 Informacje te potwierdza również rzeczniczka KPRP Joanna Trzaska – Wieczorek w oświadczeniu wystosowanym do Polskiej Agencji Prasowej: „Nikt z pracowników KPRP nie wydawał policji żadnych poleceń, ponieważ nie był do tego uprawniony. Funkcjonariusze działają w ramach relacji służbowych i decyzji własnych przełożonych”

 Media informujące o nadużyciach KPRP powołują się na niemożliwe do zweryfikowania wypowiedzi świadków zdarzenia, a kategoria “wpływu na działania policji” jest zbyt szeroka. Wątpliwości budzi również fragment o politycznej odpowiedzialności Prezydenta RP, której w świetle konstytucji Prezydent nie posiada.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >