Jarosław Kalinowski- Sygnały Dnia PR1

Gościem Sygnałów Dnia PR1 był Jarosław Kalinowski. Głównym tematem rozmowy były problemy sektora rolniczego.

[fot. Polskie Radio S.A./www.polskieradio.pl]

Sprawdzone wypowiedzi

Jarosław Kalinowski

Jesteśmy [PSL] póki co jedynym ugrupowaniem parlamentarnym od 89 roku, które jest i które nie zmieniło nazwy.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Obecne PSL powstało w wyniku procesu zjednoczeniowego, który rozpoczął się w 1988r. Ostatecznie partia ta, zrodziła się na Kongresie Jedności Ruchu Ludowego 5 maja 1990r. Prawdą jest, iż ugrupowanie to od tamtych czasów funkcjonuje pod tą samą nazwą.

Jarosław Kalinowski

A jeżeli w Hiszpanii przytoczymy to bezrobocie wśród młodych, które sięga prawie 60%, w Grecji podobnie, no to natychmiast frustracje się rodzą, zwłaszcza w młodym pokoleniu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według raportu Eurostatu z maja tego roku; najwyższy wskaźnik bezrobocia występuje w Grecji – 26, 7% oraz w Hiszpanii – 25.5 %. Wśród młodych, czyli w grupie wiekowej 15–25 bezrobotnych Greków jest 56,8 %, a Hiszpanów 54,4%, należy pamiętać iż w obu krajach obowiązkowa nauka trwa do 16 roku życia.

Dla porównania w Polsce bezrobocie wynosi 9,6 %, a wśród młodych 26,3%

Jarosław Kalinowski

Mamy też rozbudowany drugi filar – wsparcie rozwoju obszarów wiejskich i samej modernizacji gospodarstw. Niemcy, Francuzi, Holendrzy mają kilkakrotnie mniejsze wsparcie w tym drugim filarze.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Dane z tabeli zatytułowanej ”Wydatki na WPR w podziale na państwa członkowskie (UE-27)” potwierdzają słowa europosła. Z tabeli wynika, że w ramach 2 filaru Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Polska otrzymała w 2012 roku w milionach euro 1857,2. Kolejno Niemcy skorzystali z 1398,3 , Francuzi z 1223, 9 a Holendrzy z 96,1. Jak widać, nie jest to “kilkakrotnie” więcej.

 

Celem Wspólnej Polityki Rolnej jest wzmocnienie rozwoju zróżnicowanych obszarów wiejskich poprzez między innymi poprawę jakości produkcji i produkcji rolnej, rozwoju kapitału rzeczowego i restrukturyzację oraz upowszechnianie wiedzy i poprawę potencjału ludzkiego.

Jarosław Kalinowski

Program rozwoju obszarów wiejskich na tą perspektywę jest zatwierdzony przez rząd, jest wysłany do Brukseli do zaakceptowania. Na ten drugi filar dostaliśmy mniej środków ze względu na kryzys, ale zadeklarowaliśmy, że będzie to poziom nie mniejszy niż w minionej perspektywie. Zwiększyliśmy współfinansowanie budżetowe, i to o ponad 3 miliardy euro, ale też i ponad 5 miliardów euro z polityki spójności, gdzie odnieśliśmy jako Polska sukces, jako jedyni dostaliśmy.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Europoseł Kalinowski omówił problematykę budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z prawdą, przy tym myląc się o trzykrotność w kwestii zwiększenia dopłat z budżetu kraju na ten cel – przez co faktyczne dane doprowadziły go do mylnych wniosków.

 

Program rozwoju faktycznie został zatwierdzony przez polski rząd i “wysłany do Brukseli” 15 kwietnia tego roku, gdzie dokument ten czeka na opinię Komisji Europejskiej. Zgoda na wprowadzenie w życie PROW 2014-2020, zakładając sprawne negocjacje, powinna zostać wydana do pół roku.

 

W zestawieniu z budżetem Wspólnej Polityk Rolnej w latach 2007-2013, w latach 2014-2020 środki przyznane na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich faktycznie zostały zmniejszone – wynoszą (za skróconą wersją projektu PROW 2014-2020, str. 3) w przybliżeniu 8.6 miliarda euro, co razem z polskimi środkami w wysokości 4.9 miliardów daje łącznie 13.5 miliarda. Suma ta jednak, powiększona o 5.2 miliarda z funduszy Polityki Spójności, daje łącznie 18.7 mld złotych – czyli o ponad miliard więcej niż w latach 2007-2013. Prawdą jest także, iż otrzymana przez Polskę na Wspólną Politykę Rolną kwota jest największa wśród państw członkowskich.

 

Współfinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z krajowego budżetu w latach 2007-2013 jest określane na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 4 miliardy euro – biorąc pod uwagę iż, jak już wspomniano, Polska w latach 2014-2020 ma dołożyć 4.9 mld, dopłata ta jest na dużo mniejszym poziomie niż ta przedstawiana przez Jarosława Kalinowskiego.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >